กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559    
         
         
AmazingCounters.com
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 31,511 ครั้ง