กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานการประชุมกองแผนงาน
รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2560  
    รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
    รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,859 ครั้ง