กองบริการการศึกษา
 
 
    ข่าวการศึกษา
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับชำระเงินล่าช้า(ถ้ามี)ผ่านธนาคาร
ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน"
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรา...
ประมวลภาพกิจกกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญ...
กิจกรรมทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Link ::: ที่เกี่ยวข้อง
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขโทรสาร 045-353119

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : patcharawadee.k@ubu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม 102,605 ครั้ง