กองบริการการศึกษา
 
 
    ข่าวการศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาเพิ่มเติม (รอบ 1)
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการยื่นความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรา...
ประมวลภาพกิจกกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญ...
กิจกรรมทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
น.ศ.ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน www.reg.ubu.ac.th พร้อมชำระเงินผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-28 ธ.ค.61
1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561
1. วันสุดท้ายที่บุคคลภายนอกยื่นเรื่องที่ขอลงทะเบียนเรียน 2/61 ที่งานทะเบียนฯ 2. นศ.ทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ เปลี่ยนกลุ่ม 2/2561 ทาง www.reg.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-21 ธ.ค.61 3.วันสุดท้าย ถอนรายวิชาเฉพาะที่ได้รับอนุมัติลาพัก 1/61 โดยติด W ทุกวิชา 4.วันสุดท้ายของการเรียน 1/61
16 พฤศจิกายน 2561
สอบปลายภาค 1/2561 ระหว่างวันที่ 19-30 พ.ย.2561
19 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด (+16) >>
 
Link ::: ที่เกี่ยวข้อง
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขโทรสาร 045-353119

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : patcharawadee.k@ubu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม 97,159 ครั้ง