กองบริการการศึกษา
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลกราฟ

 
    ข่าวการศึกษา
เลื่อนกำหนดส่งผลการเรียนและ ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
เลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2560
นักศึกษารหัส 60 กรุณาส่งรูปถ่ายนักศึกษา
ข่าวการศึกษาทั้งหมด (+2) >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
การจำหน่ายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่บัณฑิต นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคล
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่ม...
ประมวลภาพกิจกกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญ...
กิจกรรมทั้งหมด (+10) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 68,478 ครั้ง