กองบริการการศึกษา
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลกราฟ

 
    ข่าวการศึกษา
ประกาศเลื่อนลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บและกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละชั้นปี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตากลุ่ม...
กิจกรรมทั้งหมด (+11) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 

Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

จำนวนผู้เข้าชม 72,498 ครั้ง