กองบริการการศึกษา
 
 
    ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวการศึกษาทั้งหมด >>
 
 
    ข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวอื่นๆทั้งหมด >>
 
 
    ภาพกิจกรรม
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานงาน...
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรา...
กิจกรรมทั้งหมด (+11) >>
 
 
    ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด >>
 
Link ::: ที่เกี่ยวข้อง
Previous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next
 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

หมายเลขโทรสาร 045-353119

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : patcharawadee.k@ubu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เข้าชม 106,648 ครั้ง