วิดิโอ พระอาจารย์ชา / วัดหนองป่าพง

คุณภาพต่ำ - คุณภาพกลาง - คุณภาพสูง
หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดวิดิโอคุณภาพ 160 (ต่ำ), 320 หรือ 480 (สูง)

ดาวน์โหลด Flash Player เพื่อให้เห็นเครื่องเล่น MP3.