สาขาวัดหนองป่าพงในประเทศไทย

 

ลำดับที่สาขา : 0 |

Dhammagiri Forest Hermitage *

ประธานสงฆ์ : (Ven. Ajahn Dhammasiha)

10 Ben Varden Avenue,
Kholo,
Queensland, 4306
Australia

โทรศัพท์ : +61 7 32 01 2041

www.dhammagiri.org.au/
ลำดับที่สาขา : 0 |

Wat Pah Nanachat

ประธานสงฆ์ : Phrakhru Ubonbhavanaviteht

Bahn Bung Wai
Ampher Warin
Ubon Rachathani 34310

โทรศัพท์ : 0899494559

www.watpahnanachat.org
ลำดับที่สาขา : 0 |

Wat Pah Nanachat (The International Forest Monastery)

ประธานสงฆ์ : (Abbot: Ven. Ajahn Kevali)

Bahn Bung Wai
Ampher Warin
Ubon Rachathani 34310
Thailand

โทรศัพท์ : +66 45 855289

www.watpahnanachat.org
ลำดับที่สาขา : 1 |

วัดป่าอรัญญวาสี

ประธานสงฆ์ : พระถิรญาณวงษ์(สำเริง ฐิตญาโณ)

วัดป่าอรัญญวาสี บ้านเก่าน้อย ต.ธาตุ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๔๕-๓๖๗๓,

ลำดับที่สาขา : 2 |

วัดป่าบึงเขาหลวง

ประธานสงฆ์ : พระครูบรรพตวรกิจ (บุญมี ปิยธมฺโม)

วัดป่าบึงเขาหลวง เลขที่๑๑๒ หมู่ที่๙ บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๒-๘๖๗๗,

ลำดับที่สาขา : 3 |

วัดโนนสำเริง ( ภูดินแดง )

ประธานสงฆ์ : พระครูสถิตอุดมคุณ(เสถียร กนฺตสีโล)

วัดโนนสำเริง(ภูดินแดง) เลขที่๑๓๙ หมู่ที่๙ บ้านโนนสำเริง ต.น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๖-๔๐๙๖,

ลำดับที่สาขา : 4 |

วัดป่าพุทธเจดีย์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุภี ชินฺวโร

วัดป่าพุทธเจดีย์ ม.๑๑ บ้านตลาด ต.หนองไฮ อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๖๒-๓๖๖๓,

ลำดับที่สาขา : 5 |

ที่พักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร ( ล่าง )

ประธานสงฆ์ : หลวงพ่อโสม ถิรจิตฺโต

ที่พักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร (ล่าง) เลขที่ ๘๐ ม.๑๐ บ้านดงเจริญ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๙-๖๘๑๓,

ลำดับที่สาขา : 5 |

วัดสี่แยกแสงเพชร ( สำนักบน )

ประธานสงฆ์ : พระครูวชิรธรรมรังษี (ทูล จตฺตสลฺโล)

วัดสี่แยกแสงเพชร(สำนักบน) บ้านดงเจริญ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๔๖-๐๕๑๓,

ลำดับที่สาขา : 6 |

วัดกัทลิวัน(สวนกล้วย)

ประธานสงฆ์ :

วัดกัทลิวัน บ้านมะลิวัลย์ ต.สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๗-๘๘๔๔,

ลำดับที่สาขา : 7 |

วัดป่าวิเวก ( ธรรมชาน์ )

ประธานสงฆ์ : พระครูโพธิวนานุรักษ์ (วรรณจิตต์ ชิตมาโร)

วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) เลขที่ ๒๒๙ ม.๑ บ้านม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๗๗-๘๘๗๙,๐๔๕-๔๘๙๑๐๘

www.vivekadhamma.org
ลำดับที่สาขา : 8 |

วัดป่าโพธิญาณ ( วัดเขื่อน )

ประธานสงฆ์ : พระครูโพธิสารคุณวัฒน์ (บุญชู ฐิตคุโณ)

วัดป่าโพธิญาณ(วัดเขื่อน) หมู่ที่๖ บ้านอ่างประดู่ ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๔๕๐-๐๔๖๔,

ลำดับที่สาขา : 9 |

วัดป่าสุภัททาราม

ประธานสงฆ์ : พระครูสุภัทรทีปคุณ (ทินกร ทีปธมฺโม)

วัดสุภัททาราม เลขที่๑๗๓ หมู่ที่๑ บ้านคำชะอี ต.คำชะอี อ. คำชะอี จ.มุกดาหาร ๔๙๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๗๙๙-๐๕๕๕,

ลำดับที่สาขา : 10 |

วัดป่าไทรงาม

ประธานสงฆ์ : พระครูนิโครธธรรมมาภรณ์ (เอนก ยสทินฺโน )

วัดป่าไทรงาม บ้านทุ่งไทรงาม ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๓-๙๓๖๘,๐๔๕-๓๖๑๒๓๘

ลำดับที่สาขา : 11 |

วัดไทยพัฒนา

ประธานสงฆ์ : พระครูพัฒนกิจวิศาล (คำ นิสฺโสโก)

วัดไทยพัฒนา ม.๓ บ้านไทยพัฒนา ต.นากระแซง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๖-๗๓๐๕,

ลำดับที่สาขา : 12 |

วัดป่าบ้านหนองแวง

ประธานสงฆ์ : พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตฺตโม)

วัดป่าบ้านหนองแวง เลขที่๑๓๑๔/๘ หมู่ที่๔ บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๘-๒๘๔๒,

ลำดับที่สาขา : 13 |

วัดป่าศรีมงคล

ประธานสงฆ์ : หลวงพ่อสี สิริญาโณ

วัดป่าศรีมงคลบ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๐๓๐๕๐,

ลำดับที่สาขา : 14 |

วัดป่าพูนสิน

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสมบัติ กลฺยาโณ

วัดป่าพูนสิน เลขที่๖ บ้านปากกุดหวาย ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๘๔๗๐-๖๓๖๓,

ลำดับที่สาขา : 15 |

วัดป่าค้อเจริญธรรม

ประธานสงฆ์ : พระครูวิบูลญาณคุณ(บรรจง กมโล)

วัดป่าค้อเจริญธรรม เลขที่๒๓ หมู่ที่๖ บ้านพืชอุดม ต.ปุเปื่อย อ. น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๗๒๐-๒๗๒๔,

ลำดับที่สาขา : 16 |

วัดป่าดงหอย

ประธานสงฆ์ : พระอธิการทองลา รตนปุตฺโต

วัดป่าดงหอย หมู่ที่๘ บ้านแถวสะอาด ต.แก้ง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๙-๗๙๗๕,

ลำดับที่สาขา : 17 |

วัดป่าโนนสวรรค์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์หนูแดง ธมฺมทีโป

วัดป่าโนนสวรรค์ หมู่ที่๒ บ้านโนนสวรรค์ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๑๒๗๔,๐๘-๙๒๘๓-๐๓๒๒

ลำดับที่สาขา : 18 |

วัดป่าสันติธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการบุญร่วม ปภากโร

วัดป่าสันติธรรม บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๙-๔๙๗๖,

ลำดับที่สาขา : 20 |

วัดบึงลัฏฐิวัน

ประธานสงฆ์ : พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน เลขที่ ๒๖ ม.๑ บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา ๑๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๐๑-๑๔๗๔,๐๘-๑๙๔๐-๔๘๖๕

www.watbung-latthiwan.org
ลำดับที่สาขา : 21 |

วัดป่าโคกกลาง

ประธานสงฆ์ : พระบุญสาร สุวณฺโณ

วัดป่าโคกกลาง บ้านโคกกลาง ต.กุดข้าวปุ้น อ. กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๘๗๑๑-๕๖๑๑,

ลำดับที่สาขา : 22 |

วัดป่าดงชัยศรี

ประธานสงฆ์ : พระอธิการจำเนียร อชิโต

วัดป่าดงชัยศรี หมู่ที่๒๒ บ้านห้วยน้อย ต.ห้วย อ. ประทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๕-๗๕๘๒,

ลำดับที่สาขา : 23 |

วัดจังกาจิตต์

ประธานสงฆ์ : พระครูสุวรรณกิจสโมธาน (ประมวล สุวณฺโณ)

วัดจังกาจิตต์ เลขที่๒๒๓ หมู่ที่๖ บ้านทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๖๗-๖๒๐๕,

ลำดับที่สาขา : 24 |

วัดนายุง ( โพธิ์สามต้น )

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเฉลิมพล ปริปุณฺโณ

วัดนายุง (โพธิ์สามต้น) ม.๑๑ บ้านนายุง ต.เตย อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๔๒-๖๖๙๑,

ลำดับที่สาขา : 25 |

วัดป่าน้ำคำเกิ่ง

ประธานสงฆ์ : พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท)

วัดป่าน้ำคำเกิ่ง หมู่ที่๙ บ้านคำเกิ่ง ต.เตย อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๙๗-๖๑๖๐,

ลำดับที่สาขา : 26 |

วัดป่าโพธิ์สุวรรณ

ประธานสงฆ์ : พระครูสุวรรณโพธิเขต (คูณ อคฺคธมฺโม)

วัดป่าโพธิ์สุวรรณ เลขที่ ๙๙ ม.๗ บ้านนาโพธิ์น้อย ต.นาโพธิ์น้อย อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๔๗๕-๑๓๗๘,

ลำดับที่สาขา : 27 |

ที่พักสงฆ์ดงหนองหวาย

ประธานสงฆ์ : หลวงพ่อทองดี ทีปกโร

ที่พักสงฆ์ดงหนองหวาย บ้านห่องชัน ต.บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๖๐๐๒๕๐๙๔,

ลำดับที่สาขา : 28 |

วัดป่าพรหมประทาน

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เรืองฤทธิ์ จนฺทสโร

วัดป่าพรหมประทาน เลขที่๑๕๗ บ้านน้ำคำ ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๕๒-๑๙๖๙,

ลำดับที่สาขา : 29 |

วัดปลื้มพัฒนา

ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนาสารคุณ (ดำรง สุจิตฺโต)

วัดปลื้มพัฒนา บ้านปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๗๖-๑๒๘๙,

ลำดับที่สาขา : 30 |

วัดอุดมวารี

ประธานสงฆ์ : พระครูอุดมวีรวัฒน์ (คูณ ติกฺขวีโร)

วัดอุดมวารี เลขที่๕๑๓ หมู่ที่๑๐ บ้านโป่งแดง ต.ทรายขาว อ. พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๘๙-๕๑๒๔,๐๘-๑๙๔๐-๐๑๙๗

ลำดับที่สาขา : 31 |

วัดอุดมวนาสันต์

ประธานสงฆ์ : พระครูอุดมวนานุรักษ์ (สมหมาย ปิยธมฺโม)

วัดอุดมวนาสันต์ เลขที่ ๓๖๗ ม.๒ บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๘-๕๒๔๕,

ลำดับที่สาขา : 32 |

วัดโนนจันทร์ ( ป่าศิลาแลง )

ประธานสงฆ์ : พระอธิการนำพล นาถธมฺโม

วัดโนนจันทร์ (ป่าศิลาแลง ) เลขที่๗๔ หมู่ที่๘ บ้านโนนจันทร์ ต.ทุ่งเทิง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๖๘-๖๖๓๕,

ลำดับที่สาขา : 33 |

วัดป่าทุ่งศรีอุดม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสาลี ขนฺติพโล

วัดป่าทุ่งศรีอุดม หมู่ที่๑๐ บ้านศรีอรุณ ต.นาเกษม อ. ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๖๖๐-๑๕๓๗,

ลำดับที่สาขา : 34 |

วัดเลิศสวัสดิ์ ( เขาจันทร์งาม )

ประธานสงฆ์ : พระครูบวรศีลวัตร (ประเสริฐ รกฺขิตสีโล)

วัดเลิศสวัสดิ์(เขาจันทร์งาม) เลขที่๙๙ หมู่ที่๑๒ บ้านเลิศสวัสดิ์ ต.ลาดบัวขาว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๒-๗๔๙๖,

ลำดับที่สาขา : 35 |

วัดป่าสุภัททะมงคล

ประธานสงฆ์ : พระอธิการไพฑูรย์ ขนฺติโก

วัดสุภัททมงคล ม.๙ บ้านยางเครือ ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๘๕๘-๓๓๙๐,

ลำดับที่สาขา : 36 |

วัดคำมะอี ( ตาดกอย )

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์แสวง จนฺทสโร

วัดคำมะอี (ตาดกอย) หมู่ที่๒ บ้านห้วยยาง ต.ไทยเจริญ อ. ไทยเจริญ จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๕-๘๙๑๘,

ลำดับที่สาขา : 37 |

วัดป่าธรรมวิเวการาม

ประธานสงฆ์ : พระครูปัญญาธรรมโสภิต (สมใบ ปญฺญาธโร)

วัดป่าธรรมวิเวการาม เลขที่๑๓๔ หมู่ที่๑๔ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ. ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๗๑๘-๘๑๗๑,

ลำดับที่สาขา : 38 |

วัดป่าจันทราวาส

ประธานสงฆ์ : พระครูปิยจันทคุณ (ชาลี ปิยธมฺโม)

วัดป่าจันทราวาส เลขที่๑๕๕ หมู่ที่๖ บ้านเอ้ ต.ก่อเอ้ อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๒-๓๓๘๘,

ลำดับที่สาขา : 39 |

วัดป่าบ้านดง

ประธานสงฆ์ : พระครูสิริวีรากร (บุญมี ติกฺขวีโร ปธ.๕)

วัดป่าบ้านดง บ้านคำไหล ต.โพนเมือง กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๔๕-๘๗๕๖,

ลำดับที่สาขา : 40 |

วัดป่าสุธรรมรังษี

ประธานสงฆ์ : พระอธิการประสิทธิ์ ปภสฺสโร

วัดป่าสุธรรมรังษี เลขที่๓๑๔ หมู่ที่๙ บ้านนานวล ต.คำครั่ง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๙๕๐-๘๖๓๖,

ลำดับที่สาขา : 41 |

วัดป่าศรีโพธิ์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการประชา ถาวโร

วัดป่าศรีโพธิ์ เลขที่๑๕๐ หมู่ที่๑๓ บ้านศรีสวาท ต.ยางโยงภาพ อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๘๑-๕๑๘๑,

ลำดับที่สาขา : 42 |

วัดป่าอัมพวัน

ประธานสงฆ์ : พระอธิการจันดี กนฺตสาโร

วัดป่าอัมพวัน เลขที่๕๓ ม.๑๒ บ้านห้วยดินดำ ต.หนองรี อ. เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๘๓-๔๗๓๒,

www.watpahampawan.com/Historical.aspx
ลำดับที่สาขา : 43 |

ที่พักสงฆ์ป่าน้ำบุ้น

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เฉลิมชัย ฉนฺทโก

ที่พักสงฆ์ป่าน้ำบุ้น บ้านหัวสะพาน ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๑-๓๒๔๙,

ลำดับที่สาขา : 44 |

วัดป่าจิตภาวนา(ฟ้าคราม)

ประธานสงฆ์ : พระครูปทุมภาวนาวิกรม(ประสพไชย กนฺตสีโล)

วัดป่าจิตตภาวนา เลขที่๕๐ ม.๕ ต.คูคต อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๔๒-๖๖๙๕,๐๒-๕๓๒๑๕๔๘

ลำดับที่สาขา : 45 |

วัดโพธิญาณวนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการยนต์ ยโสธโร

วัดโพธิญาณวนาราม เลขที่๒๐๙ หมู่ที่๗ บ้านขี้เหล็ก ต.นาดี อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๘๔-๘๘๗๐,

ลำดับที่สาขา : 46 |

วัดป่าเกษตร

ประธานสงฆ์ : พระครูสังวรธรรมนิมิต (สุบิน จิตฺตสํวโร)

วัดป่าเกษตร ม.๗ บ้านเกษตรพัฒนา ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๒๘๘๒๔๑,

ลำดับที่สาขา : 47 |

ที่พักสงฆ์ป่าโกศล

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์นา สุจิตฺโต

ที่พักสงฆ์ป่าโกศล บ้านหนองโก ต.ธาตุ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๒๘๘๗๐๖,

ลำดับที่สาขา : 48 |

วัดป่าถ้ำคำน้ำบุ้น

ประธานสงฆ์ : พระอธิการขจรศักดิ์ สุทฺธปญฺโญ

วัดป่าถ้ำคำน้ำบุ้น หมู่ที่๑๔ บ้านสามขา ต.คำป่าหลาย อ. เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๙๑-๐๐๘๘,

ลำดับที่สาขา : 49 |

วัดป่ากุดสมบูรณ์

ประธานสงฆ์ : หลวงพ่อฉวี โกสโล

วัดป่ากุดสมบูรณ์ บ้านสร้างโหง่น ต.หนองไฮ อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๑๐๒-๔๘๓๓,

ลำดับที่สาขา : 50 |

วัดป่าเรไรรัตนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสมัย ปนาโท

วัดป่าเรไรรัตนาราม เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่๑ บ้านนาแก้ว ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๒๔-๙๑๓๙,

ลำดับที่สาขา : 51 |

วัดป่าโพธิ์ศรี

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เสวียน กลฺยาโณ

วัดป่าโพธิ์ศรี บ้านหนองขุ่น ต.ยางโยงภาพ อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๓๙๑๖๐,

ลำดับที่สาขา : 52 |

วัดป่าแสงธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการทม ธมฺมทีโป

วัดป่าแสงธรรม เลขที่ ๒๗๙ ม.๗ บ้านหนองมะนาว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๕๕-๓๑๑๘,๐๔๕-๒๐๐๕๐๔

ลำดับที่สาขา : 53 |

วัดป่าบ้านขี้เหล็ก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวิชัย อธิจิตฺโต

วัดป่าบ้านขี้เหล็ก เลขที่๕๔ ม.๗ บ้านขี้เหล็ก ต.โนนสังข์ อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๕-๗๔๗๓,

ลำดับที่สาขา : 54 |

ที่พักสงฆ์หนองม่วง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญมี เตชธมฺโม

ที่พักสงฆ์หนองม่วง ม.๘ บ้านหนองม่วง ต.หนองครก อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๖๐-๖๒๐๑,๐๘-๕๗๗๔-๔๐๙๐

ลำดับที่สาขา : 55 |

วัดเขาหินตัด

ประธานสงฆ์ : พระครูบรรพตบุญโญภาส(สมภาส อธิปุญฺโญ)

วัดป่าเขาหินตัด เลขที่ ๒๔/๙ ม.๕ บ้านคลองตะแบก ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๖๗-๐๔๗๒,

ลำดับที่สาขา : 56 |

วัดป่านาเกษม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการปา สุธมฺโม

วัดป่านาเกษม เลขที่๑๔๔ หมู่ที่๙ บ้านนาเกษม ต.นาเกษม อ. ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๑๖๐-๔๔๑๒,

ลำดับที่สาขา : 57 |

วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเผ่า ฐิตคุโณ

วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม บ้านดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๑๒-๗๗๗๒,

ลำดับที่สาขา : 58 |

วัดป่าชัยมงคล

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวิชัย รวิวณฺโณ

วัดป่าชัยมงคล บ้านไทยสามารถ หมู่ที่๓ ต.กุดเชียงหมี อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๖๕-๓๗๖๒,

ลำดับที่สาขา : 59 |

วัดเทพทวีธรรม (เขาเดือยไก่)

ประธานสงฆ์ : พระปลัดทองจันทร์ พุทฺธญาโณ

วัดเทพทวีธรรม (เขาเดือยไก่)เลขที่๑๖๓ หมู่ที่๓ บ้านอ่างใหญ่ ต.บุ่ง อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๔๙-๐๕๑๗,

ลำดับที่สาขา : 60 |

วัดห้วยเสือวิปัสสนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอมร อุตฺตโม

วัดห้วยเสือวิปัสสนาราม เลขที่๑๓/๑๗ หมู่ที่๑ บ้านห้วยเสือ ต.ชะแลง อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๐๕๙-๒๔๙๔,

ลำดับที่สาขา : 61 |

ที่พักสงฆ์โลกุตรภูมิ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์หนูสิน ญาณสํวโร

ที่พักสงฆ์โลกุตรภูมิ หมู่ที่๖ บ้านปะอาว ต.หนองขอน อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๔-๗๓๐๙,

ลำดับที่สาขา : 62 |

ที่พักสงฆ์ป่าศรีอุดม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการไพศาล เขมจาโร

ที่พักกสงฆ์ป่าศรีอุดม ม.๙ บ้านวังเสือ ต.ไพบูลย์ กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๕-๘๘๗๕,

ลำดับที่สาขา : 63 |

วัดหัวสะพาน

ประธานสงฆ์ : พระครูวุฒิธรรมถาวร (สุข ถาวโร)

วัดหัวสะพาน เลขที่๙๓/๑ หมู่ที่๖ บ้านหัวสะพาน ต.โนนสังข์ อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๖๖-๕๕๘๗,

ลำดับที่สาขา : 64 |

วัดบึงแสนสุข

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุพจน์ เตชธมฺโม

วัดบึงแสนสุข เลขที่๔๙๔ หมู่ที่๘ บ้านศรีสมบูรณ์ ต.โพธิ์กลาง อ. เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๘-๔๑๒๙,๐๘-๗๓๖๓-๒๐๒๓

ลำดับที่สาขา : 65 |

วัดป่าเอราวัณ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร

วัดป่าเอราวัณ ม.๑๓ บ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ๔๒๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๓๘-๘๘๒๖,

ลำดับที่สาขา : 66 |

ที่พักสงฆ์โนนโสกเสือ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญนำ ปญฺญาวโร

ที่พักสงฆ์โนนโสกเสือ บ้านโคกสะอาด ต.หนองฮะ อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๗๐

โทรศัพท์ : -,

ลำดับที่สาขา : 67 |

วัดป่าพิทักษ์ธรรม

ประธานสงฆ์ : พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญโญ)

วัดป่าพิทักษ์ธรรม เลขที่๗๖ หมู่ที่๑๕ บ้านถาวรพัฒนา ต.นิคม อ. พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๘-๐๓๔๑,

www.watpapitaktham.org/
ลำดับที่สาขา : 68 |

วัดป่าไทรงาม

ประธานสงฆ์ : พระครูโสภณวรกิจ (สง่า อุฏฺฐาโน)

วัดป่าไทรงาม บ้านไทรงาม ต.ไทรงาม อ. ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๔๘๙-๖๖๑๗,

www.watpasaingam.com/index.php
ลำดับที่สาขา : 69 |

วัดป่าอรัญญวิเวก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการณัฐวุฒิ ยติโก

วัดป่าอรัญญวิเวก เลขที่๒๘๗ หมู่ที่๑ บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๖๔-๖๗๘๙,

ลำดับที่สาขา : 70 |

วัดแม่ใจใต้ ( ดอยธรรมประทีป )

ประธานสงฆ์ : พระครูวิจารณ์ศุภวัตร (บัณฑิต เตชปญฺโญ)

วัดแม่ใจใต้(ดอยธรรมประทีป)เลขที่๓๕๖ หมู่ที่๑๘ บ้านศรีดอนชัย ต.เวียง อ. ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๙๑๔-๙๐๗๘,๐๘-๑๒๘๘-๘๖๘๘

www.watmaejaitaiwijantham.com
ลำดับที่สาขา : 71 |

วัดป่าสามัคคีธรรม

ประธานสงฆ์ : พระครูอรัญสามมัคคีธรรม (หนูเจียม อหิงฺสโก)

วัดป่าสามัคคีธรรม เลขที่๔๙ หมู่ที่๘ บ้านปลาอีด ต.นาแก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๑๐-๙๑๔๔,

ลำดับที่สาขา : 72 |

วัดศิริมงคล

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ร่วง สนฺตจิตโต

วัดศิริมงคล หมู่ที่๑๔ บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ. จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๕๘-๔๕๒๐,

ลำดับที่สาขา : 73 |

วัดมาบจันทร์ ( สุภัททะบรรพต )

ประธานสงฆ์ : พระปลัดอนันต์ อกิญฺจโน

วัดมาบจันทร์ (สุภัททะบรรพต) เลขที่ ๘/๑ ม.๗ บ้านมาบจันทร์ ต.แกลง อ. เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๓๑-๕๖๘๙,๐๓๘-๖๑๗๕๔๖

www.watmarpjan.org/arjarn.htm
ลำดับที่สาขา : 74 |

วัดป่าสวนอ้อ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมหมาย ธมฺมปาโล

วัดป่าสวนอ้อ เลขที่๙๒๕/๙ หมู่ที่/๑บ้านหนองอ้อ ต.คลองกิ่ว อ. บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๐๙๐-๙๖๐๒,

ลำดับที่สาขา : 75 |

วัดป่าศรีอุดมธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเชื่อม กุสลจิตฺโต

วัดป่าศรีอุดมธรรม เลขที่๑๓๑ หมู่ที่๘ บ้านเลิงบาก ต.นาโพธิ์ อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๙๐-๙๑๑๓,

ลำดับที่สาขา : 76 |

ที่พักสงฆ์บ้านตาแบน

ประธานสงฆ์ : พระอธิการปัด ปุญฺญกาโม

ที่พักสงฆ์บ้านตาแบน หมู่ที่๙ บ้านตาแบน ต.ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๖๙-๕๐๓๕,

ลำดับที่สาขา : 77 |

วัดป่าดงบก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสันทัด ปสนฺโณ

วัดป่าดงบกเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่๕ บ้านโนนหนองสิม ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๘๙-๒๘๒๕,๐๘-๖๔๖๑-๓๒๓๔

ลำดับที่สาขา : 78 |

ที่พักสงฆ์ดอนบาก

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์กันหา ธมฺมทีโป

ที่พักสงฆ์ดอนบาก หมู่ที่๗ บ้านบ่อดูน ต.เซเป็ด อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๙๖๒-๔๖๘๔,

ลำดับที่สาขา : 79 |

วัดป่าดอนเย็น

ประธานสงฆ์ : พระอธิการพิลา กลฺยาโณ

วัดป่าดอนเย็น บ้านหนองเขื่อง ต.โนนน้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๖๓๕๑๙๐,

ลำดับที่สาขา : 80 |

วัดหนองหญ้าปล้อง

ประธานสงฆ์ : พระครูกิตติธรรมาทร (บุญตา ธมฺมธโร)

วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย อ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๔๔-๑๘๗๑๗๘,๐๔๔-๑๘๗๐๙๗

ลำดับที่สาขา : 81 |

วัดดงขวาง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการน้อย อคฺคธมฺโม

วัดดงขวาง บ้านดงขวาง ต.บ้านเอื้อง อ. ศรีสงคราม จ.นครพนม ๔๘๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๒๙๐-๕๗๘๔,

ลำดับที่สาขา : 82 |

วัดเขาวันชัยนวรัตน์

ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนาอุดมคุณ (โสภา อุตฺตโม)

วัดเขาวันชัยนวรัตน์ เลขที่๗๖/๔ หมู่ที่๑๑ บ้านเกาะแก้ว ต.ปากช่อง อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๙-๓๒๘๘,

ลำดับที่สาขา : 83 |

วัดป่าสันติสุข

ประธานสงฆ์ : พระครูสันติธรรมานุศาสก์(คำสอน ธมฺมทินฺโน)

วัดป่าสันติสุข บ้านสันติสุข เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑๗ ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๘-๑๘๔๖,

ลำดับที่สาขา : 84 |

ที่พักสงฆ์บ้านโนนเยาะ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวิสุทธิชัย(สำราญ) ธมฺมสุนฺทโร

ที่พักสงฆ์บ้านโนนเยาะ เลขที่๒๙๙ หมู่ที่๖ บ้านโนนเยาะ ต.บึงมะลู อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๗๑๗-๖๕๔๕,

ลำดับที่สาขา : 85 |

วัดป่าธุดงคธรรม (บ้านตำแย)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการศุภชัย สุภาจาโร

วัดป่าธุดงคธรรม บ้านตำแย ต.พระเหลา อ. พนา จ.อำนาจเจริญ ๓๗๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๔๖๓๔๕๑,

ลำดับที่สาขา : 86 |

วัดหนองสองห้อง(ป่าสามัคคีธรรม)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการบุญทอง วิสุทฺโธ

วัดหนองสองห้อง(ป่าสามัคคีธรรม) เลขที่๙ หมู่ที่๖ บ้านหนองสองห้อง ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๒๔-๘๓๓๕,

ลำดับที่สาขา : 87 |

วัดป่าบูรพา

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมาน วชิโร

วัดป่าบูรพา บ้านโคกสง่า ต.ไทยเจริญ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๕๕-๔๙๖๐,

ลำดับที่สาขา : 88 |

วัดป่าหนองจิก

ประธานสงฆ์ : พระครูอรัญวรกิจ (นิกร อภิชาโต)

วัดป่าหนองจิก บ้านหนองจิก ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๗๘-๐๕๗๐,

ลำดับที่สาขา : 89 |

วัดใหม่หนองเมือง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวีระพงษ์ ชยธมฺโม

วัดใหม่หนองเมือง เลขที่๕๗ หมู่ที่๘ บ้านหนองเมืองน้อย ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๑๘๕-๓๖๔๓,

ลำดับที่สาขา : 90 |

วัดป่าคำเกิ่งใน

ประธานสงฆ์ : พระครูสุวรรณวีราภรณ์(พร ติกฺขวีโร)

วัดป่าคำเกิ่งใน เลขที่ ๑๘๐ บ้านคำเกิ่ง ต.เตย อ. ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๘๙-๒๗๒๙,

ลำดับที่สาขา : 91 |

วัดป่าห้วยแก้วสันติธรรม

ประธานสงฆ์ : เจ้าอธิการพนม สนฺตจิตฺโต

วัดป่าห้วยแก้วสันติธรรม เลขที่๙ หมู่ที่๑ บ้านห้วยแก้ว ต.ลำนางแก้ว อ. ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๓-๙๙๑๙,

ลำดับที่สาขา : 92 |

วัดป่าหนองไหล

ประธานสงฆ์ : พระอธิการประกอบ ธมฺมทีโป

วัดป่าหนองไหล เลขที่๙๒ หมู่ที่๘ บ้านหนองไหล ต.สร้างถ่อน้อย อ. หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ๓๗๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๑๓๐-๙๘๑๗,

ลำดับที่สาขา : 93 |

วัดป่าจิตพัฒนา

ประธานสงฆ์ : หลวงปู่วิรพัชร

วัดป่าจิตพัฒนา บ้านโคกวัวนอน ต.สระตะเคียน อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา ๓๐๓๓๐

โทรศัพท์ : -,

ลำดับที่สาขา : 94 |

วัดป่าภาวนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการถนอม โชติธมฺโม

วัดป่าภาวนาราม เลขที่ ๓๗๔/๓ หมู่ที่๔ บ้านจัดสรร ต.สามเงา อ. สามเงา จ.ตาก ๖๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๑๔-๐๙๐๗,

ลำดับที่สาขา : 95 |

วัดภูถ้ำช้าง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ศิริศักดิ์ วรธมฺโม

วัดภูถ้ำช้าง เลขที่๑๙๔ หมู่ที่๔ บ้านเหล่าปาเป้ด ต.นาโสก อ. เมืองจ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๗๔-๘๔๓๑,

ลำดับที่สาขา : 96 |

วัดศรีประดู่วนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการพา กิตฺติโสภโณ

วัดศรีประดู่วนาราม เลขที่๑๐๗ หมู่ที่๙ บ้านบัว ต.ธาตุ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๐๑๕-๔๐๖๒,๐๔๕-๒๘๘๒๑๕

ลำดับที่สาขา : 97 |

วัดป่าโนนสูงสุปัฏนาราม

ประธานสงฆ์ : พระครูสันติคุณาธร(สงัด สิรินธโร)

วัดป่าโนนสูงสุปัฏนาราม เลขที่๙๖ หมู่ที่๒ บ้านนาโพธิ์ ต.ค้อทอง อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๐๒๓-๗๐๔๙,๐๔๕-๔๐๙๑๙๗

ลำดับที่สาขา : 98 |

วัดป่าบ้านแจ้งน้อย

ประธานสงฆ์ : พระอธิการบุญเรือง ทสฺสนีโย

วัดป่าบ้านแจ้งน้อย เลขที่๘๒ หมู่ที่๑๒ บ้านแจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ. เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๓-๖๖๒๙,

ลำดับที่สาขา : 99 |

วัดคอวัง ( วังวิโมกข์ )

ประธานสงฆ์ : พระครูสุนทรวรนาถ (นเรศ สุรนาโถ)

วัดคอวัง(วังวิโมกข์) เลขที่๘๒ หมู่ที่๙ บ้านคอวัง ต.ดู่ใต้ อ. เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๒๖๙-๒๒๗๑,

ลำดับที่สาขา : 100 |

วัดป่าบ้านสระหลวง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการแผน ฐิตาจาโร

วัดป่าบ้านสระหลวง หมู่ที่๑ บ้านสระหลวง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ๒๗๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๙-๑๘๑๕,๐๘-๙๘๐๓-๐๔๔๑

ลำดับที่สาขา : 101 |

ว้ดป่าหนองเม็ก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการไพวัลย์ ถาวรสีโล

วัดป่าหนองเม็ก เลขที่ ๓ หมู่ที่๑ บ้านห้วยขะยุง ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๗-๘๗๒๐,

ลำดับที่สาขา : 102 |

วัดป่าศรีโพธิญาณ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการธีรวิทย์ ธีรปญฺโญ

วัดป่าศรีโพธิญาณ(เขื่อนลำพระเพลิง) เลขที่๙๙ หมู่ที่๙ บ้านบุหัวช้าง เขื่อนลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๗๙๐-๙๗๔๖,

ลำดับที่สาขา : 103 |

วัดป่าโนนเก่า

ประธานสงฆ์ : พระครูสิริวรรณคุณ (นิยม สิริวณฺโณ)

วัดป่าโนนเก่า เลขที่ ๑๒๖ ม.๓ บ้านโนนใหญ่ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๓๗๙-๖๖๘๘,

ลำดับที่สาขา : 104 |

ที่พักสงฆ์ป่าหนองสิม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์รุมกร จรณธมฺโม

ที่พักสงฆ์ป่าหนองสิม หมู่ที่๘ บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๐๘๐-๐๓๑๑,

ลำดับที่สาขา : 105 |

ที่พักสงฆ์ภูตูม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สว่าง ฐานุตฺตโร

ที่พักสงฆ์ภูตูม หมู่ที่๗ บ้านหนองหลี ต.โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ๔๙๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๖๕-๓๗๖๒,

ลำดับที่สาขา : 106 |

วัดป่านาแก

ประธานสงฆ์ : พระครูปภาตวนคุณ (ประหยัด โอภาโส)

วัดป่านาแก หมู่ที่๒ บ้านนาแก ต.โนนสมบูรณ์ อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๓-๙๗๕๔,๐๘-๑๙๖๖-๑๓๓๕

ลำดับที่สาขา : 107 |

วัดป่าศรีอุบล

ประธานสงฆ์ : พระครูกิตติธรรมวัฒน์ (สมพงษ์ กิตฺติญาโญ)

วัดป่าศรีอุบล บ้านไร่ศรีอุบล ต.หนองหิน อ. หนองหิน จ.เลย ๔๒๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๕๒๑๙๗,

ลำดับที่สาขา : 108 |

วัดป่ากันตพงษ์

ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนากันตธรรม (สมศักดิ์ ตุลิตธมฺโม)

วัดป่ากันตพงษ์ ม.๘ บ้านเกาะใหญ่ ต.บางเหรี่ยง อ. ควนเนียง จ.สงขลา ๙๐๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๙๕-๓๖๗๒,

ลำดับที่สาขา : 109 |

วัดป่าหนองฮี

ประธานสงฆ์ : พระครูปภาสวชิรธรรม(พูลเพชร อาภากโร)

วัดป่าหนองฮี บ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ. ปลาปาก จ.นครพนม ๔๘๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๙๗-๕๑๖๙,

ลำดับที่สาขา : 110 |

ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทดอยโล้น

ประธานสงฆ์ : หลวงพ่อละมาย ลาภสมฺปนฺโน

ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทดอยโล้น หมู่ที่๓ บ้านดอนใหญ่ ต.ท้องฟ้า อ. บ้านตาก จ.ตาก ๖๓๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๘๗-๔๓๙๑,

ลำดับที่สาขา : 111 |

สำนักสงฆ์ป่าทุ่งวัว ( เขามันเทศ )

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญมี เตชธมฺโม

สำนักสงฆ์ป่าทุ่งวัว (เขามันเทศ) เลขที่๓๖ หมู่ที่๑๓ บ้านทุ่งวัว ต.ทุ่งพระยา อ. สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๕๖๕-๒๕๘๑,

ลำดับที่สาขา : 112 |

ที่พักสงฆ์จิตสว่างธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สิทธิชัย ถาวรสีโล

ที่พักสงฆ์จิตสว่างธรรม ม.๗ บ้านโคกสว่าง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๓-๖๓๘๔,

ลำดับที่สาขา : 113 |

สำนักสงฆ์ศรีตาลอย

ประธานสงฆ์ : พระครูเมตตาธรรมสิริ (ถาวร อหิงฺสโก)

สำนักสงฆ์ศรีตาลอย บ้านตาลอย ต.จานใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๐๙๗-๕๐๔๓,๐๘-๖๒๖๒-๔๗๙๔

ลำดับที่สาขา : 114 |

สำนักสงฆ์ภูคำผักกูด

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสมศักดิ์ ติกฺขปญฺโญ

วัดภูคำผักกูด เลขที่๑๑๕ หมู่ที่๘ บ้านด่านยาว ต.นากอก อ. นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ๔๙๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๖๕-๙๒๖๙,

ลำดับที่สาขา : 115 |

วัดป่าชัยมงคล (พรรั้ง)

ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนาชัยมงคล (สุนทร ทนฺตจิตฺโต)

วัดป่าชัยมงคล (พรรั้ง) เลขที่ ๙๙ ม.๓ บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น อ. เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๕๙-๔๓๒๓,

ลำดับที่สาขา : 116 |

วัดป่าหนองสองพี่น้อง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการไพ ปสนฺโน

วัดป่าหนองสองพี่น้อง เลขที่๙๐ หมู่ที่๑ บ้านยางขี้นก ต.ยางขี้นก อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๑-๗๕๗๘,๐๔๕-๒๒๓๐๓๗

ลำดับที่สาขา : 117 |

วัดสุนันทวนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต

วัดสุนันทวนาราม เลขที่๑๑๐ บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๔๕-๗๒๓๒,

www.watpahsunan.org
ลำดับที่สาขา : 118 |

ที่พักสงฆ์ภูจ้อมก้อม

ประธานสงฆ์ :

ที่พักสงฆ์ภูจ้อมก้อม เลขที่๑๘ หมู่ที่๖ บ้านทุ่งนาเมือง ต.ท่าโพธิ์กลาง อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๗๐

โทรศัพท์ : -,

ลำดับที่สาขา : 119 |

ที่พักสงฆ์หนองไผ่

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ถาวร ถาวโร

ที่พักสงฆ์หนองไผ่ เลขที่๑๘๙ หมู่ที่๑ บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๖๙-๓๖๙๒,

ลำดับที่สาขา : 120 |

วัดศรัทธาสามัคค๊

ประธานสงฆ์ : พระครูศีลศรัทธาคุณ(ทองคำ กนฺตสีโล)

วัดศรัทธาสามัคคีบ้านสุชัย เลขที่๓๘๘ หมู่ที่๗ ต.สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๔-๖๘๙๓,

ลำดับที่สาขา : 121 |

วัดป่าซับระวิง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุชาติ คุตฺตธมฺโม

วัดป่าซับระวิง เลขที่ ๑๗๖ ม.๙ ต.ลำเพียก อ. ครบุรี จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๗๗๖-๙๐๙๗,๐๘-๕๖๑๓-๕๘๓๘

ลำดับที่สาขา : 122 |

ที่พักสงฆ์ป่าหนองมะยาง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ชาลี ถาวโร

ที่พักสงฆ์ป่าหนองมะยาง หมู่ที่ ๖ บ้านผักบุ้ง ถ.แจ้งสนิท ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๗๗๓-๙๑๔๕,

ลำดับที่สาขา : 123 |

วัดภูคำ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุภาพ สุภาจาโร

วัดภูคำ เลขที่ ๒๐๕ ม. ๑๐ บ้านภูคำ ต.ภูเงิน อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๖๒-๒๒๐๓,

ลำดับที่สาขา : 124 |

วัดป่าหนองคู

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสมบัติ รกฺขิตวณฺโณ

วัดป่าหนองคู หมู่ที่๔ บ้านหนองคู ต.โนนโหนน อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๓-๕๕๒๓,

ลำดับที่สาขา : 125 |

วัดป่านาสีดา

ประธานสงฆ์ : พระอธิการทองคำ ถาวโร

วัดป่านาสีดา ม.๒ บ้านนาสีดา ต.ข้าวปุ้น อ. กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๒๘๗๒-๗๖๕๘,

ลำดับที่สาขา : 126 |

สำนักสงฆ์ป่าไตรสรณคมณ์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์วิโรจน์ ปญฺญาวโร

สำนักสงฆ์ป่าไตรสรณคมณ์ หมู่ที่๒ บ้านดินนา ต.คลองพน อ. คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๗๑-๗๒๔๙,

ลำดับที่สาขา : 127 |

วัดป่าวิเวกอาศรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอภิญญา อาจาโร

วัดป่าวิเวกอาศรม หมู่ที่๑ บ้านท่าลาด ต.เหล่าน้อย อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๔๒๖-๓๙๒๙,๐๘-๓๓๕๕-๔๔๒๙

ลำดับที่สาขา : 128 |

สำนักสงฆ์ฉิมกลางบรรพต

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ไพจิตร เขมธมฺโม

สำนักสงฆ์ฉิมกลางบรรพต บ้านซับใต้ ต.ดงพญาเย็น อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๓๙-๐๑๖๙,๐๘-๓๖๒๒-๗๓๒๕

ลำดับที่สาขา : 129 |

ที่พักสงฆ์ป่าเทพธรรมสถิตย์วนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์คำภา นิติสาโร

ที่พักสงฆ์ป่าเทพธรรมสถิตย์วนาราม หมู่ที่๕ บ้านนาจาน ต.นาเยีย อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๗๐-๕๑๖๙,

ลำดับที่สาขา : 130 |

วัดบุญญาวาส

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต

วัดบุญญาวาส เลขที่ ๔๔ ม.๘ บ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ๒๐๒๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๖๕-๔๖๕๘,

www.watboonyawad.com/new/
ลำดับที่สาขา : 131 |

ที่พักสงฆ์บุญเพ็ง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญหนา เตชปญฺโญ

ที่พักสงฆ์บุญเพ็ง ม.๕ บ้านหนองแฮด ต.หนองค้า อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๒๐-๖๑๑๒,

ลำดับที่สาขา : 132 |

วัดเวฬุวันบรรพต ( เขาบังเหย )

ประธานสงฆ์ : พระอธิการโสภณ โสภิโต

ที่พักสงฆ์เวฬุวันบรรพต (เขาบังเหย) ม.๖ บ้านหนองหอยปัง ต.ถ้ำวัวแดง อ. หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๐๔-๕๙๘๙,

ลำดับที่สาขา : 133 |

ที่พักสงฆ์เนกขัมมาภิรมย์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์จำลอง กิตฺติปุญฺโญ

ที่พักสงฆ์เนกขัมมาภิรมย์ บ้านทุ่งนกเขียน ต.โพนเมือง กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๐๓๕-๔๓๗๑,

ลำดับที่สาขา : 134 |

วัดห้วยแถลง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวิจิตร อภิปุญฺโญ

วัดห้วยแถลง เลขที่ ๘๖ ม.๖ ต.ห้วยแถลง อ. ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๗๖๘-๐๖๘๘,

ลำดับที่สาขา : 135 |

วัดป่าธรรมวิเวก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการยนตร์ตระการ อนาลโย

วัดป่าธรรมวิเวก เลขที่๑๓๕ หมู่ที่๑๒ บ้านนาขนวนตะวันตก ต.ขนุน อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๗๖-๑๒๑๗,

ลำดับที่สาขา : 136 |

วัดเขาสามหลั่น

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอิศรา อุตฺตมจิตฺโต

วัดเขาสามหลั่น เลขที่ ๒๑ ม.๗ บ้านเขาเพิ่ม ต.เขาเพิ่ม อ. บ้านนา จ.นครนายก ๒๖๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๒๒-๖๗๘๕,

ลำดับที่สาขา : 137 |

วัดนาหนาด

ประธานสงฆ์ : พระอธิการไมตรี จกฺกวโร

วัดนาหนาด เลขที่๑๘๗ หมู่ที่๓ บ้านนาหนาดใหญ่ ต.นาหนาด อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๐๐๓-๒๘๘๑,

ลำดับที่สาขา : 138 |

วัดป่าหนองแคนพัฒนา

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุดธูน สุจินฺโณ

วัดป่าหนองแคนพัฒนา เลขที่๑๓๐ หมู่ที่๑๓ บ้านหนองแคนพัฒนา ต.ท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๘๓-๙๒๕๕,

ลำดับที่สาขา : 139 |

ที่พักสงฆ์ภูเกิ้ง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์นิวรณ์ ถาวโร

ที่พักสงฆ์ภูเกิ้ง ม.๒ บ้านส้มป่อย ต.นาสีนวน อ. เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๖๐๑-๕๘๕๓,

ลำดับที่สาขา : 140 |

วัดป่าหนองบัวแดง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเกษร อินฺทวํโส

วัดป่าหนองบัวแดง เลขที่๑๒๕ หมู่ที่๘ ต.พระเสาร์ อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๖๖-๕๔๒๙,

ลำดับที่สาขา : 141 |

วัดป่าไทยเจริญ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการจิตรกร สนฺตจิตฺโต

วัดป่าไทยเจริญ เลขที่ ๓๘ ม.๔ บ้านไทยเจริญ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๗-๐๖๕๔,

ลำดับที่สาขา : 142 |

วัดบ้านม่วง

ประธานสงฆ์ : พระครูถาวรสันติธรรม (ประเสริฐ ถาวโร)

วัดบ้านม่วง ม.๗ บ้านม่วง ต.โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๕-๕๓๘๗,

ลำดับที่สาขา : 143 |

วัดป่าเบญจลักษ์

ประธานสงฆ์ : พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์ (เพลิน ปิยธมฺโม)

วัดป่าเบญจลักษ์ เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๗ บ้านเสียว ต.เสียว อ. เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๖๐๕๑๒๙,๐๘-๕๒๐๑-๒๗๔๒

ลำดับที่สาขา : 144 |

วัดป่าดอนจิก(ดงตาปู่)

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์คำพันธิ์ ฐิตธมฺโม

วัดป่าดอนจิก (ดงตาปู่) ม.๑ บ้านดอนจิก ต.ดอนจิก อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๖๙-๗๘๔๙,๐๘-๑๒๖๖-๐๖๙๑

ลำดับที่สาขา : 145 |

วัดแก่งอำนวย

ประธานสงฆ์ : พระเปรม อนุตฺตโร

วัดแก่งอำนวย เลขที่ ๔๗ ม.๑๐ บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๙๕-๘๑๒๐,

ลำดับที่สาขา : 146 |

วัดป่านาหว้า

ประธานสงฆ์ : พระครูประทุมเขตวิมล (สายทอง เหมโก)

วัดป่านาหว้า เลขที่๑๔ หมู่ที่๑๕ บ้านนาหว้า ต.หนองบัวฮี อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๑๐๙-๘๗๖๖,

ลำดับที่สาขา : 147 |

วัดป่าขันติธรรม

ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนานุกิจ (ลัย ทีปธมฺโม)

วัดป่าขันติธรรม เลขที่ ๒๑๐ ม.๓ บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ๕๑๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๑๘๑-๙๗๗๗,

www.watpakhantitham.com
ลำดับที่สาขา : 148 |

ที่พักสงฆ์พรหมสันติ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เก่ง คมฺภีโร

ที่พักสงฆ์พรหมสันติ ม.๑๙ บ้านหนองโสน ต.พรมสวัสดิ์ อ. พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๙๔-๙๐๔๒,๐๘-๕๐๒๘-๕๗๔๒

ลำดับที่สาขา : 149 |

วัดโนนศรีสว่าง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอัคเดช อคฺคธมฺโม

วัดโนนศรีสว่าง เลขที่๒๖ หมู่ที่๖ บ้านม่วงไพร ต.สังคม อ. สังคม จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๒๘-๐๗๓๕,

ลำดับที่สาขา : 150 |

ที่พักสงฆ์ในไร่

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมหวัง ปญฺญาวุฑฺโฒ

ที่พักสงฆ์ในไร่เลขที่ ๑๙๐/๑ ม.๓ บ้านท่าเสา ถ.กาญจนบุรี ? ทองผาภูมิ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๐๕-๙๕๗๓,

ลำดับที่สาขา : 151 |

วัดเทพโพธิ์ทอง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสนธยา สุมโน

วัดเทพโพธิ์ทอง เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๘ บ้านเทพภูทอง ถ. สุรนารายณ์ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

โทรศัพท์ : ๐๔๔-๘๕๕-๑๙๖,๐๘-๑๖๐๐-๗๒๙๒

ลำดับที่สาขา : 152 |

วัดป่าคำม่วง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการบุญชู รตฺตนโชโต

วัดป่าคำม่วง เลขที่๑๓๙ หมู่ที่๑๓ บ้านสะเดา ถ. อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ. เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๓-๗๔๙๙,

ลำดับที่สาขา : 153 |

ที่พักสงฆ์ธุดงค์ธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมพร ขนฺติพโล

ที่พักสงฆ์ธุดงค์ธรรม เลขที่๑๒๙ หมู่ที่๖ บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๓๓-๓๙๓๒,

ลำดับที่สาขา : 154 |

วัดป่าโพธิญาณรังษี

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุนัย สุธมฺโม

สำนักสงฆ์โพธิญาณรังสี เลขที่ ๓๙ หมู่ที่๓ บ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ๒๐๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๕๘๕-๕๐๑๖,

ลำดับที่สาขา : 155 |

วัดป่าบึงทวาย

ประธานสงฆ์ : พระครูคัมภีร์สิทธิธรรม (ไหล คมฺภีโร)

วัดป่าบึงทวาย เลขที่๑๕ หมู่ที่๑ บ้านบึงทวาย ต.บึงทวาย อ. เต่างอย จ.สกลนคร ๗๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๑๒๖๒๔,

ลำดับที่สาขา : 156 |

วัดป่าธรรมวิเวก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุริยา สุริยทโย

วัดป่าธรรมวิเวก เลขที่๑๐ หมู่๑๕ บ้านสว่างวงศ์พัฒนา ต.แม่ตื้น อ. ลี้ จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๑๗๖-๔๐๘๔,

ลำดับที่สาขา : 157 |

วัดป่าภูวัด

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสมหวัง ธมฺสสโร

วัดป่าภูวัตร ม.๗ บ้านนางาม ต.หนองแวง อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๗๙๓-๗๘๔๕,

ลำดับที่สาขา : 158 |

วัดป่าศรัทธาธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการนิเทศ คมฺภีโร

วัดป่าศรัทธาธรรม หมู่ ๑ บ้านสนิท ถ.ปรัชถมานนท์ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๙๖๑-๗๖๙๙,๐๘-๔๕๕๙-๑๓๖๘

ลำดับที่สาขา : 159 |

วัดหนองบ่อ(วลัญชธรรมวนาราม)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการนันท์ กิตฺตินนฺโท

วัดหนองบ่อ(วลัญชธรรมวนาราม) เลขที่๓๕๓ หมู่ที่๓ ต.โพธิ์กลาง อ. เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๒๓-๖๙๙๑,

ลำดับที่สาขา : 160 |

ที่พักสงฆ์ป่าคำข่าธรรมาราม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ศรีศักดิ์ อนาลโย

ที่พักสงฆ์ป่าคำข่าธรรมาราม หมู่ ๑๑ บ้านคำข่า ต.สีวิเชียร อ. น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๘๐-๔๙๙๙,

ลำดับที่สาขา : 161 |

ที่พักสงฆ์หนองป่ากุง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สกล สนฺตจิตฺโต

ที่พักสงฆ์หนองป่ากุง หมู่ที่๗ บ้านไทรงาม ต.ดอนจิก อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๘๐-๓๑๒๔-๗๓๑๖,

ลำดับที่สาขา : 162 |

วัดดงเจริญ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการแสวง ปภสฺสโร

วัดดงเจริญ หมู่ที่๑๖ บ้านดงเจริญ ต.สระสมิง อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๕-๐๗๕๘,

ลำดับที่สาขา : 163 |

วัดป่าภูเม็งทอง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสาคร อริโย

วัดป่าภูเม็งทอง เลขที่๒๐๖ หมู่ที่๑๖ บ้านเหมือดแอ ต.เม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๗๙๑-๔๒๔๓,

ลำดับที่สาขา : 164 |

ที่พักสงฆ์เขาแผงม้า

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์กนก สุรปญฺโญ

วัดเขาแผงม้า เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาแผงม้า ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๗๖-๕๔๐๑,

ลำดับที่สาขา : 165 |

วัดป่าโพธิธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอุทัย ขนฺติโก

วัดป่าโพธิธรรม เลขที่๒๐๗ หมู่ที่๔ บ้านนาเยีย ต.นายม อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๘๔-๘๑๒๙,๐๘-๒๘๗๑-๓๔๙๗

ลำดับที่สาขา : 166 |

วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสวัสดิ์ ติสฺสวํโส

วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ เลขที่ ๙๕ ม. ๖ บ้านสามขา ต.เสียว กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๘-๗๑๐๐,

ลำดับที่สาขา : 167 |

วัดบ้านเขืองน้อย

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวิชิต วิชิโต

วัดบ้านเขืองน้อย ม. ๔ บ้านเขืองน้อย ต.หนองเต่า อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๔๔๘-๐๐๙๔,

ลำดับที่สาขา : 168 |

วัดป่าดงปอ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุริยัน ถิรจิตฺโต

วัดป่าดงปอ เลขที่๑๓ หมู่ที่๙ บ้านทุ่งหว้า ต.แจระแม อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๔๔-๘๒๖๕,๐๔๕-๓๑๕๓๒๖

ลำดับที่สาขา : 169 |

วัดป่าเชือกธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเก่ง ปคุโณ

วัดป่าเชือกธรรม ม.๙ บ้านดอนตะมุน ต.ขามเปี้ย อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๓๓๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๓-๑๓๔๐,

ลำดับที่สาขา : 170 |

วัดโพธิ์ศรี(ป่าธรรมชาติ)

ประธานสงฆ์ : พระครูโพธิสิริวัตร(พยนต์ พุทฺธสีโล)

วัดโพธิ์ศรี (ป่าธรรมชาติ) หมู่ ๗ บ้านโพธิ์ศรี ต.แน่งมุด อ. กาบเชิงจ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๑๗๓-๑๖๙๔,

ลำดับที่สาขา : 171 |

ที่พักสงฆ์หนองบัวฮี

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์จันดี อคธมฺโม

ที่พักสงฆ์ป่าหนองบัวฮี หมู่ที่ ๒ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๔๙-๖๑๕๑,๐๔๕-๒๔๗๓๓๑

ลำดับที่สาขา : 172 |

ที่พักสงฆ์สันติมงคล

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอัมพร ปญฺญาวโร

ที่พักสงฆ์สันติมงคล หมู่ที่๑๐ บ้านดอนกอย ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๗๑-๔๗๗๖,

ลำดับที่สาขา : 173 |

วัดป่าโพธิ์ไทรธรรมสันติ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์อนุสรณ์ ฐิตธมฺโม

วัดป่าโพธิ์ไทรธรรมสันติ เลขที่๑๓๙ หมู่ที่๔ บ้านบัวใหญ่ ต.สระเยาว์ อ. ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๗๙-๖๘๐๓,

ลำดับที่สาขา : 174 |

สำนักสงฆ์ป่าสายใจธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สีมาตย์ โชติโย

สำนักสงฆ์ป่าสายใจธรรม ม.๑๑ บ้านเหล่าส้มป่อย ต.นาทม อ. นาทม จ.นครพนม ๔๘๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๒-๕๕๕๘,

ลำดับที่สาขา : 175 |

วัดป่าดงน้อยนาสนาม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการณรงค์ สุธมฺโม

วัดป่าดงน้อยนาสนาม เลขที่๑๗๖ หมู่ที่๓ บ้านนาสนาม ถ.ยุทธศาสตร์ ต.เขมราฐ อ. เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๐๘๕-๔๓๖๖,

ลำดับที่สาขา : 176 |

วัดป่าห่องเตย

ประธานสงฆ์ : พระปลัดบุญมา ปุญฺญสิริ

วัดป่าห่องเตย เลขที่๑๔๙ หมู่ที่๖ บ้านห่องเตย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๕๕-๗๕๙๒,

ลำดับที่สาขา : 177 |

วัดเขาสนามแจง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการทนง กิตฺติปญฺโญ

วัดเขาสนามแจง เลขที่๑๕๐ หมู่ที่๙ บ้านเขาวงกต ต.เขาสนามแจง อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๖๕๙-๗๙๕๗,

ลำดับที่สาขา : 178 |

วัดป่าภูทอก

ประธานสงฆ์ : พระครูปภากรโสภิต (เทพทิวา อาภาธโร)

วัดป่าภูทอก เลขที่ ๖๖ ม.๓ บ้านเล้า ต.บ้านงิ้ว อ. วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๒-๗๔๑๕,๐๘-๖๒๐๘-๖๘๙๒

ลำดับที่สาขา : 179 |

วัดเก่าน้ำคำ

ประธานสงฆ์ : พระบัวผัน ปนฺนภาโร

วัดเก่าน้ำคำ เลขที่๑๖๙ หมู่ที่๒ บ้านก่อ - หนองปลิง ต.ดอนเมย อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๖๖-๐๑๐๐,

ลำดับที่สาขา : 180 |

ที่พักสงฆ์ท่าโพธิ์เจริญธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ทวี อาภาธโร

ที่พักสงฆ์ท่าโพธิ์เจริญธรรม หมู่ที่๔ บ้านหนองโพด ต.โดมประดิษฐ์ อ. น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๓๑-๖๘๐๐,

ลำดับที่สาขา : 181 |

วัดป่าพุทธศิลา

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเรือง อินฺทวีโร

วัดป่าพุทธศิลา ม.๕ บ้านเท่อเล่อ ต.โนนค้อ อ. โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๓๕๘-๖๐๔๑,

ลำดับที่สาขา : 182 |

วัดแก่งหวาย

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเสวีพล จนฺทโชโต

วัดแก่งหวาย เลขที่ ๑ หมู่ ๖ ต.ชุมแสง อ. วังจันทร์ จ.ระยอง ๒๑๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๓๖-๒๕๖๙,

ลำดับที่สาขา : 183 |

วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเทิดศักดิ์ ฐิตวโร

วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่ ม.๑๑ บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ต.ทุ่งเทิง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๘๓-๘๗๙๓,

ลำดับที่สาขา : 184 |

วัดป่าไทรทอง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวรรณา อหิงฺสโก

วัดป่าไทรทอง ม.๖ บ้านหม้อทอง ต.นากระแซง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๗๑-๒๐๘๐,

ลำดับที่สาขา : 185 |

ที่พักสงฆ์ชัยภูมิโพธิญาณ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สุพร ฐิติโก

ที่พักสงฆ์ชัยภูมิโพธิญาณ ม.๑๑ บ้านไร่พัฒนา ต.บ้านไร่พัฒนา อ. เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๑๑-๑๒๕๖,

ลำดับที่สาขา : 186 |

วัดป่าก.ม.ศูนย์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการแสง รกฺขิตฺโต

วัดป่า ก.ม.ศูนย์ เลขที่๑ หมู่ที่๑ บ้าน ก.ม.ศูนย์ ต.หนองแวง อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๖๕-๕๐๗๗,

ลำดับที่สาขา : 187 |

วัดป่าทุ่งเทวา

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสงวน ยุตฺตธมฺโม

วัดป่าทุ่งเทวา เลขที่๙๘ หมู่ที่๒๓ บ้านทุ่งเทวา ต.ดอนจิก อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๐๒๔-๐๑๕๐,

ลำดับที่สาขา : 188 |

ที่พักสงฆ์บวรวิเวกวราราม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ระวพัฒน์ ธมฺมโชโต

ที่พักสงฆ์บวรวิเวกวราราม เลขที่ ๙๔ หมู่ที่๓ บ้านแก่งโก-ฤทธิ์รักษา ต.แก่งสนามนาง อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา ๓๐๔๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๑๒๘-๐๙๓๑,๐๔๔-๓๓๙๓๙๕

ลำดับที่สาขา : 189 |

วัดป่าธรรมทาน (ดงคล้อ)

ประธานสงฆ์ : พระสุฉันท์ ฉนฺทธมฺโม

วัดป่าธรรมทาน (ดงคล้อ) หมู่ที่ ๑๑ ต.โนนสังข์ อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๘๖-๑๔๕๒,

ลำดับที่สาขา : 190 |

วัดถ้ำน้ำทิพย์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสำราญ วทฺฒโน

วัดถ้ำน้ำทิพย์ เลขที่ ๒๔ ม.๔ บ้านโนนเจริญ ต.สีวิเชียร อ. น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๖๑๑-๙๑๑๑,

ลำดับที่สาขา : 191 |

ที่พักสงฆ์โนนจิก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการนะไพ กตปุญโญ

ที่พักสงฆ์โนนจิก เลขที่๑๙๕ หมู่ที่๘ บ้านโนนจิก ต.คูเมือง อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๑๒-๙๔๐๙,

ลำดับที่สาขา : 192 |

วัดป่าตาโมสันติธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการปราจีน ธมฺมโชโต

วัดป่าตาโมสันติธรรม เลขที่๑๙๒ หมู่ที่๔ บ้านตาโม ต.โซง อ. น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๙๖๑-๙๘๕๕,๐๘-๒๘๗๑-๐๐๑๐

ลำดับที่สาขา : 193 |

วัดป่าหนองกุง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการถวิล ถาวโร

วัดป่าหนองกุง เลขที่ ๗ หมู่ที่๗ บ้านหนองกุงใหญ่ ต.หนองกุง อ. ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๗๙-๐๒๖๔,

ลำดับที่สาขา : 194 |

วัดป่าหนองขาย่าง

ประธานสงฆ์ : เจ้าอธิการอัมรินทร์ อนุตฺตโร

วัดป่าหนองขาย่าง เลขที่๕๔ หมู่ที่๑๓ บ้านโคกก่อง ต.หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๒-๒๑๗๑,

ลำดับที่สาขา : 195 |

ที่พักสงฆ์ป่าช้าคำเจริญ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สว่าง กลฺยาโณ

ที่พักสงฆ์ป่าช้าคำเจริญ หมู่ที่๑๑ บ้านบกขี้ยาง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๕๘-๘๙๙๕,

ลำดับที่สาขา : 196 |

วัดป่าภูสิงห์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการมหาคำทูล กมฺพุทตฺโต

วัดป่าภูสิงห์ เลขที่ ๑๙๙ ม.๙ บ้านตะแบงใต้ ต.ห้วยตึ้กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๑๐๑-๔๓๕๖,

ลำดับที่สาขา : 197 |

วัดป่าห้วยโสกช้าง (หนองแจ้ง)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสำเภา เตชปุญฺโญ

วัดป่าห้วยโสกช้าง (หนองแจ้ง) เลขที่๑๒๕ หมู่ที่๑ บ้านดอนโพธิ์ ต.วาริน อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

โทรศัพท์ : ว.๐๘-๐๐๐๑-๓๓๙๑,

ลำดับที่สาขา : 198 |

วัดป่าบึงระนาม

ประธานสงฆ์ : พระเจียม วชิรญาโณ

วัดป่าบึงระนาม เลขที่ ๑๐๙ ม.๑๔ บ้านโนนคูณ ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๖๔-๗๙๑๙,

ลำดับที่สาขา : 199 |

วัดป่านาม่องนาเมือง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการจตุพล ขนฺติพโล

วัดป่านาม่องนาเมือง ม.๑ ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๖๙-๗๗๙๘,

ลำดับที่สาขา : 200 |

วัดดอนทอง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเอกชัย อิสฺสโร

วัดดอนทอง เลขที่ ๑๑๒ ม.๑ บ้านดอนทอง ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๖๑๗-๖๕๕๐,

watdontong.com
ลำดับที่สาขา : 201 |

วัดวิเวกอาศรมเขาปลายบัด

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเสถียร ปริปุณฺโณ

วัดวิเวกอาศรมเขาปลายบัด บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๖๘๘-๑๔๙๒,

ลำดับที่สาขา : 202 |

วัดป่าบ้านไก่คำ(ศรีสว่างธรรม)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวิชา จนฺทูปโม

วัดป่าบ้านไก่คำ(ศรีสว่างธรรม) หมู่ที่๑๓ บ้านไก่คำ ต.ไก่คำ อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๔๐๗-๑๓๐๙,

ลำดับที่สาขา : 203 |

วัดป่าแสงอรุณ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์นิม อุทโย

วัดป่าแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตูม ต.ตูม อ. ศรีรัตนะจ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๖๕-๕๐๗๗,

ลำดับที่สาขา : 204 |

ที่พักสงฆ์ป่าเขาลานวัว

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ปรีชา ถิรญาโณ

ที่พักสงฆ์ป่าเขาลานวัว หมู่ที่๑๗ ต.หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๖๖-๐๘๔๓,

ลำดับที่สาขา : 205 |

วัดป่าทุ่งผาเพชร

ประธานสงฆ์ : พระครูวัชรวรธรรม (สุเมธี จกฺกวโร)

วัดป่าทุ่งผาเพชร เลขที่๑๖๖ หมู่ที่๕ บ้านนาตาล ต.นาทัน อ. คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๒๓-๒๘๙๙,

ลำดับที่สาขา : 206 |

วัดป่าน้ำคำ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสัมพันธ์ จกฺกธมฺโม

วัดป่าน้ำคำ เลขที่ ๖๖ หมู่ที่๘ บ้านน้ำคำ ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๘๓-๖๔๔๙,

ลำดับที่สาขา : 207 |

วัดป่ารุ่งแสงจันทร์

ประธานสงฆ์ : พระครูอรุณจันทาภรณ์(พิทยา จนฺทวํโส)

วัดป่ารุ่งแสงจันทร์ เลขที่ ๘๒ ม. ๖ บ้านรุ่งแสงจันทร์ ถ.น้ำยืน ? น้ำขุ่น ต.ตาเกา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๙๗๖-๓๐๐๓,

ลำดับที่สาขา : 208 |

วัดป่าชาปฐม

ประธานสงฆ์ : พระครูปฐมวนาภิบาล(คำพวน อนุตฺตโร)

วัดป่าชาปฐม เลขที่๘๒ หมู่ที่๓ บ้านป่าตาว ถ.ยโสธร - เลิงนกทา ต.ไทยเจริญ อ. ไทยเจริญ จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๖๔-๗๑๔๔,๐๘-๗๓๗๘-๓๘๐๔

ลำดับที่สาขา : 209 |

วัดป่าหนองบัว

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญเฮือง อิทฺธิญาโณ

วัดป่าหนองบัวม.๖ บ้านหนองบัว ต.ห้วยแคน อ. ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๓-๕๑๙๖,

ลำดับที่สาขา : 210 |

ที่พักสงฆ์ชัยเกษมธรรมาวาส

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญเลิศ พลปญฺโญ

ที่พักสงฆ์ชัยเกษมธรรมาวาส บ้านหนองเสือบอง ต.อรพิมพ์ อ. ครบุรี จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๖๑๗-๔๒๒๖,

ลำดับที่สาขา : 211 |

ที่พักสงฆ์เบญจพรรณ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ยนต์ชัย ฐานิสฺสโร

ที่พักสงฆ์เบญจพรรณ บ้านโนนเชียงสอน ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๙๖๕-๒๔๕๘,

ลำดับที่สาขา : 212 |

ที่พักสงฆ์ดงเมืองซ้าย

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์มัย ญาณวีโร

ที่พักสงฆ์ดงเมืองซ้าย ม.๘ บ้านเทิน ต.บัวน้อย อ. กันทรารมย์จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๔๗-๔๘๓๙,

ลำดับที่สาขา : 213 |

วัดพฤษาศิลาอาสน์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการประเสริฐ ชุตินฺธโร

วัดพฤกษาศิลาอาสน์ เลขที่๘๘/๑ หมู่ที่๙ บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ. สีดา จ.นครราชสีมา ๓๐๔๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๗๓๐-๑๓๕๓,

ลำดับที่สาขา : 214 |

วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สุนีย์ ปรกฺกโม

วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน บ้านนามน ต.กุดชุม อ. กุดชุม จ.ยโสธร ๓๕๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๒-๖๑๕๙,๐๘-๖๘๖๕-๐๘๖๒

ลำดับที่สาขา : 215 |

ที่พักสงฆ์ดอนธาตุ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เกียรติก้อง อาภสฺสโร

ที่พักสงฆ์ดอนธาตุ ม.๑๑ บ้านโคก ถ.แจ้งสนิท ต.กลางใหญ่ อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๔๔-๖๘๒๖,

ลำดับที่สาขา : 216 |

ที่พักสงฆ์ป่าสุธรรมวราราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ

ที่พักสงฆ์ป่าสุธรรมวราราม เลขที่๑๔๐ หมู่ที่๒ ถ.กันทรลักษ์ บ้านน้ำเกลี้ยง ต.หนองน้ำใส อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๙๖๕-๖๓๐๗,

ลำดับที่สาขา : 217 |

วัดป่าหนองบัวแดง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการเวช ถาวโร

วัดป่าหนองบัวแดง ม.๒ บ้านหนองบัวแดง ต.นาเจริญ อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๖๓-๐๓๙๓,

ลำดับที่สาขา : 218 |

ที่พักสงฆ์ป่าคงธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สิทธิวัตร กิตฺติญาโณ

ที่พักสงฆ์ป่าคงธรรม ม.๑ บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ. เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๖๒๙-๘๙๒๖,

ลำดับที่สาขา : 219 |

ที่พักสงฆ์พรหมวิหาร (หนองตลาด)

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์คำหล้า ยสทินฺโน

ที่พักสงฆ์พรหมวิหาร (หนองตลาด) เลขที่๑๑๔ หมู่ที่๑๒ บ้านศรีเจริญทรัพย์ ต.ท่าคล้อ อ. เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๘๓-๔๕๘๙,

ลำดับที่สาขา : 220 |

วัดป่าสวนสน

ประธานสงฆ์ : พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ

วัดป่าสวนสน เลขที่๒๑๐ หมู่ที่๒ บ้านเย้ยตะแบง ถ.เจนจบทิศ ต.ทุ่งสว่าง อ. ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๖-๒๙๐๓,

ลำดับที่สาขา : 221 |

ที่พักสงฆ์พุทธสถิตย์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมพร กิตฺติคุโณ

ที่พักสงฆ์พุทธสถิตย์ บ้านโนนสว่าง ต.เหล่างาม อ. โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๘๐-๑๘๘๗,

ลำดับที่สาขา : 222 |

ที่พักสงฆ์แสนสุขเจริญธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ไสว ฐิตธมฺโม

ที่พักสงฆ์แสนสุขเจริญธรรม ม.๕ บ้านประเสริฐแสนสุข ถ.เดช-น้ำยืน ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๙๗-๒๑๒๒,

ลำดับที่สาขา : 223 |

วัดป่าพุทธญาณ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุตัน ถาวโร

วัดป่าพุทธญาณ ม.๗ บ้านคำครั่ง ต.คำครั่ง อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๖-๖๔๐๐,

ลำดับที่สาขา : 224 |

ที่พักสงฆ์ป่าโนนหนองไฮ

ประธานสงฆ์ : พระอธิการแสง โชติวโร

ที่พักสงฆ์ป่าโนนหนองไฮ เลขที่ ๓ ม.๔ บ้านห้วยยาง ต.โคกสะอาด กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๔๔-๙๑๐๕,

ลำดับที่สาขา : 225 |

ที่พักสงฆ์แสงชัยเจริญธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์มนตรี ขนฺติธโร

ที่พักสงฆ์แสงชัยเจริญธรรม ม.๘ บ้านแสงเจริญ ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๔๒-๗๘๙๔,

ลำดับที่สาขา : 226 |

วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์พิมพ์ โชติธมฺโม

วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม ม.๙ บ้านไผ่ ต.ไผ่ อ. ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๒๗-๔๒๖๑,

ลำดับที่สาขา : 227 |

ที่พักสงฆ์ป่าหนองคู

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์มงคล สีลสํวโร

ที่พักสงฆ์หนองคู ม.๘ บ้านหนองคู ต.เสียว อ. เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๑-๗๕๐๔,

ลำดับที่สาขา : 228 |

ที่พักสงฆ์ซำตารมย์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เกษม จนฺทวํโส

ที่พักสงฆ์ซำตารมย์ ม.๗ บ้านซำตารมย์ ต.ตระกาศ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๖-๐๘๓๐,

ลำดับที่สาขา : 229 |

วัดป่าบ้านผักบุ้ง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สุริยา ถิรญาโณ

วัดป่าบ้านผักบุ้ง ม.๑๓ บ้านผักบุ้ง ต.จาน อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๗๖๔-๑๓๑๙,

ลำดับที่สาขา : 230 |

ที่พักสงฆ์ป่ารัตนสมบูรณ์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ชุมพล ปญฺญาธโร

ที่พักสงฆ์ป่ารัตนสมบูรณ์ หมู่ที่๑๓ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ขนุน อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๕๒-๖๕๓๑,

ลำดับที่สาขา : 231 |

ที่พักสงฆ์ภูใหญ่

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมยศ อนุตฺตโร

ที่พักสงฆ์ภูใหญ่ เลขที่ ๘ ม.๔ บ้านหนองชาด ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๔๒๖-๑๐๘๔,

ลำดับที่สาขา : 232 |

วัดป่าบ้านโพธิ์

ประธานสงฆ์ : พระครูภาวนาโพธิธรรม(บุญกอง อภิปญฺโญ)

วัดป่าบ้านโพธิ์ เลขที่ ๑๙๐ ม.๑ ถ.บ้านโพธิ์ - บ้านโนนสวรรค์ ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ๔๑๓๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๒๘๔-๐๑๖๒,๐๘-๖๘๕๗-๙๒๓๒

ลำดับที่สาขา : 233 |

ที่พักสงฆ์หนองบัวเจริญธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สำเริง อคฺคธมฺโม

ที่พักสงฆ์หนองบัวเจริญธรรม ม.๙ บ้านคำอุดม ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๐๙-๒๗๑๑,

ลำดับที่สาขา : 234 |

วัดป่าไร่ศิริสมบูรณ์

ประธานสงฆ์ : พระใบฎีกาวิศวาธาร ปภสฺสโร

วัดป่าไร่ศิริสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ บ้านไร่สมบูรณ์ ถ.โนนสุวรรณ-ปะคำ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๑-๙๓๒๖,

ลำดับที่สาขา : 235 |

วัดป่าพระพุทธบาท

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสำเริง อธิปุญฺโญ

วัดป่าพระพุทธบาท เลขที่ ๔๘/๑ ม.๑๑ บ้านหนองเต่า ต.เหล่าเสือโก๊ก กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๐๔๐-๕๖๔๓,

ลำดับที่สาขา : 236 |

ที่พักสงฆ์คอกช้าง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญชู สุขิโต

ที่พักสงฆ์คอกช้าง หมู่ที่๙ บ้านคอกช้าง ต.ครบุรีใต้ อ. ครบุรี จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๑๗๗-๔๐๘๙,

ลำดับที่สาขา : 237 |

ที่พักสงฆ์สันติสุข

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสนิท อานนฺโท

ที่พักสงฆ์สันติสุข เลขที่๑๙๑ หมู่ที่๑๕ บ้านสันติสุข ต.ภูเงิน อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๑๘-๗๔๙๗,

ลำดับที่สาขา : 238 |

วัดป่าเขาหลักสามัคคีธรรม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สำราญ ธมฺมทีโป

วัดป่าเขาหลักสามัคคีธรรม หมู่ที่๙ บ้านเขาหลัก ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร๘๖๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๗๒-๔๗๒๒,๐๘-๗๒๘๒-๓๘๕๑

ลำดับที่สาขา : 239 |

วัดท่าพง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ประเวศ เขมสรโณ

วัดท่าพง เลขที่ ๕๑ หมู่ที่๕ บ้านตะกุด ถ.บ้านกล้วย-บายพาส ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๖๙-๒๑๕๐,

ลำดับที่สาขา : 240 |

ที่พักสงฆ์ตักศิลาย่าโม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์วิเชียร สุปภาโส

ที่พักสงฆ์ตักศิลาย่าโม เลขที่๑ หมู่ที่๙ บ้านทรัพย์ศิลาทอง ถ.สวนป่าลำตาคลอง-วัดตักศิลาย่า ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๓๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๙๐-๒๘๑๙,

ลำดับที่สาขา : 241 |

ที่พักสงฆ์ป่าโคกขาม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ชูเกียรติ โฆสธมฺโม

ที่พักสงฆ์ป่าโคกขาม เลขที่๙ หมู่ที่๒ บ้านแหลมยาง ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๑๑๕-๓๗๙๔,

ลำดับที่สาขา : 1 |

(สาขาสำรอง)
วัดกันตะศิลาวาส

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สุรศักดิ์ มหาวีโร

วัดกันตะศิลาวาส เลขที่๑๐๘ หมู่ที่๓ บ้านสองคอน ต.ฝั่งแดง อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๓๓-๑๔๐๔,

ลำดับที่สาขา : 2 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์เขารักษ์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์พงษา มนุญฺโญ

ที่พักสงฆ์เขารักษ์ ม.๔ บ้านสามเรือน ต.ท่าตะคล้อ อ. หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๒๘-๗๑๐๑,

ลำดับที่สาขา : 3 |

(สาขาสำรอง)
วัดป่าบ้านหนองแคนพัฒนา

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บัวสอน อาภสฺสโร

วัดป่าบ้านหนองแคน ม.๑๐ บ้านหนองแคน ต.ยาง อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๔๖-๑๕๐๖,

ลำดับที่สาขา : 4 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่าเอราวัณ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์พูนศักดิ์ ฐิตฺวิริโย

ที่พักสงฆ์ป่าเอราวัณ ม.๗ บ้านไร่เอราวัณ ต.เขิน อ. น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

โทรศัพท์ : -,

ลำดับที่สาขา : 5 |

(สาขาสำรอง)
วัดป่าเขาเทวดา

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์นิสิต ปทุโม

วัดป่าเขาเทวดา ม.๗ บ้านสองแพรก (ซ.บางใหม่) ต.ลำเลียง อ. กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๕๘๙-๐๕๘๔,

ลำดับที่สาขา : 6 |

(สาขาสำรอง)
วัดป่าเหรียญทอง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการพรหมมา ฉินฺนกาโม

วัดป่าเหรียญทอง ม. ๑๑ บ้านเหรียญทอง ต.จานใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๓๗๗-๖๖๑๙,

ลำดับที่สาขา : 7 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่าโนนทรายแก้ว

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เสริงสรางค์ ฐานวโร

ที่พักสงฆ์ป่าโนนทรายแก้ว หมู่ ๕ บ้านหนองหมี ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๗๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๘๓๑-๘๘๙๒,

ลำดับที่สาขา : 8 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่าคำกลาง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ขันธ์ วายาโม

ที่พักสงฆ์ป่าคำกลาง หมู่ที่๑๒ บ้านคำกลาง ต.แก่งโดม อ. สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๒๓๕๑-๙๘๙๙,

ลำดับที่สาขา : 9 |

(สาขาสำรอง)
วัดธาตุกู่ประภาชัย

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุเทพ ฐานวีโร

วัดธาตุกู่ประภาชัย หมู่ที่ ๑ บ้านปางกู่ ต.ปางกู่ อ. โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๑๕๕-๐๐๑๙,

ลำดับที่สาขา : 10 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์โนนรัง

ประธานสงฆ์ : พระไพฑูรย์ อนุตตโร

ที่พักสงฆ์โนนรัง บ้านโนนรัง ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : -,

ลำดับที่สาขา : 11 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ดงไม้แดง

ประธานสงฆ์ : พระอธิการคำมี คุตฺตสีโล

ที่พักสงฆ์ดงไม้แดง เลขที่๓๕ หมู่ที่๗ บ้านหนองห้าง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๑-๕๔๘๐,

ลำดับที่สาขา : 12 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์รักศักดิ์ ฐิโตภาโส

ที่พักสงฆ์ป่าธรรมแสงทอ เลขที่๒๑๖ หมู่ที่๒ บ้านป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๗๖๘-๔๕๘๖,๐๘-๕๗๖๗-๗๐๙๘

ลำดับที่สาขา : 13 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ดอยอกิญจโน

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมบูรณ์ อริญฺชโย

ที่พักสงฆ์ดอยอกิญจโน หมู่ที่๓ บ้านสบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๑๙๑-๓๔๓๔,

ลำดับที่สาขา : 14 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์สันติธรรมาราม

ประธานสงฆ์ : พระสุพจน์ ปิยธมฺโม

ที่พักสงฆ์สันติธรรมาราม เลขที่๓๒ หมู่ที่๑๑ บ้านหนองไชย ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๐๙๑-๐๐๑๓,

ลำดับที่สาขา : 15 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่าโตนด

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สายศิลป์ อกฺกโชโต

ที่พักสงฆ์ป่าโตนด ม.๑๑ บ้านโตนด ต.ขนุน อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๖๘-๙๒๗๕,

ลำดับที่สาขา : 16 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่ากตัญญุตาราม

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์จงกล จกฺกวโร

ที่พักสงฆ์ป่ากตัญญุตาราม ม.๗ บ้านหนองสวอง ต.ไทรเดี่ยว อ. คลองหาด จ.สระแก้ว ๒๗๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๐๒-๔๘๗๒,๐๘-๗๘๓๔-๘๓๕๔

ลำดับที่สาขา : 17 |

(สาขาสำรอง)
ศูนย์ปฏิบัติธรรมใต้ร่มพระโพธิญาณ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญจันทร์ เขมปตฺโต

ศูนย์ปฏิบัติธรรมใต้ร่มพระโพธิญาณ ม.๑๔ บ้านแกใต้ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๗๗๐-๑๘๖๘,

ลำดับที่สาขา : 18 |

(สาขาสำรอง)
วัดป่าหนองสิม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการจันทร์ดี ฆรมุตโต

วัดป่าหนองสิม เลขที่๘๔ ม.๘ บ้านหนองสิม ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๖๑-๗๐๑๐,

ลำดับที่สาขา : 19 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์โนนพระเวศน์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์แดนชัย ปิยสีโล

ที่พักสงฆ์โนนพระเวศน์ ม.๘ บ้านดอนแหน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๑๑-๒๙๖๘,

ลำดับที่สาขา : 20 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ป่านาดง

ประธานสงฆ์ : หลวงปู่โยธิน ยตินฺธโร

ที่พักสงฆ์ป่านาดง ม.๑๑ บ้านนาดง ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๖๑๑-๖๘๖๔,

ลำดับที่สาขา : 21 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ตะเคียนทอง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ปริวัตร วิสารโท

ที่พักสงฆ์ป่าตะเคียนทอง หมู่ ๔ บ้านยาง ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๗๓-๙๓๖๘,๐๘-๙๒๘๖-๖๕๔๐

ลำดับที่สาขา : 22 |

(สาขาสำรอง)
วัดป่านาเหล่า

ประธานสงฆ์ : พระอธิการบุญเพ็ง ถิรธมฺโม

วัดป่านาเหล่า เลขที่๑๔๓ หมู่ที่๖ บ้านกอก ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๗๗-๒๓๐๐,

ลำดับที่สาขา : 23 |

(สาขาสำรอง)
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอำนวย ชาครธมฺโม

วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์ เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่๑๔ บ้านพรหมประดิษฐ์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๘๖๙-๔๙๖๖,

ลำดับที่สาขา : 24 |

(สาขาสำรอง)
สำนักสงฆ์เทพชัยพร

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์พิชิต กลฺยาโณ

สำนักสงฆ์วัดป่าเทพชัยพร เลขทึ่ ๑๖๐ ม.๑๑ บ้านนาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ๔๑๓๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๖๗-๘๙๙๓,๐๘-๓๑๔๕-๓๗๒๔

ลำดับที่สาขา : 25 |

(สาขาสำรอง)
สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านดอนไร่

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ปัญญา จนฺทธมฺโม

ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านดอนไร่ ม.๙ บ้านไร่แสนสุข ต.ครึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๖๓-๕๖๕๐,

ลำดับที่สาขา : 26 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์สันติประชาสรรค์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการดำ สุนทโร

ที่พักสงฆ์ป่าสันติประชาสรรค์ เลขที่ ๔๑๓ ม.๑ บ้านดอน ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๖๐๗-๐๖๗๘,๐๘-๑๐๕๓-๓๕๘๕

ลำดับที่สาขา : 27 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์โพนเพ็ก

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม

ที่พักสงฆ์ป่าโพนเพ็ก เลขที่ ๔๗ ม.๔ บ้านโพนเพ็ก ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๓๓๗๒-๒๑๐๕,

ลำดับที่สาขา : 28 |

(สาขาสำรอง)
วัดป่ากุ่มพระยา (พุทธธรรม)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการชอบสวย ธมฺมธโร

วัดป่ากุมพระยา (พุทธธรรม) เลขที่ ๒๒๒ ม.๓ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา ๓๐๒๘๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๘๖๔-๖๔๕๒,

ลำดับที่สาขา : 29 |

(สาขาสำรอง)
สำนักสงฆ์พระธาตุขุนบง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ธงชัย วิจกฺขโณ

สำนักสงฆ์พระธาตุขุนบง หมู่ ๖ บ้านสา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ๕๖๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๒๘๔-๓๐๙๘,

ลำดับที่สาขา : 30 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ภูสามสวรรค์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการฉกรรฐ์ ปริสุทโธ

ที่พักสงฆ์ภูสามสวรรค์ ม.๑ บ้านเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๗๗๘-๑๐๖๓,

ลำดับที่สาขา : 31 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ผาสวรรค์กาญจนานุสรณ์

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์วิเชียร ติกฺขญาโณ

ที่พักสงฆ์ป่าผาสวรรค์กาญจนานุสรณ์ ม.๓ บ้านผาสวรรค์ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย ๔๒๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๙๕๗-๗๗๑๙,

ลำดับที่สาขา : 32 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์โนนสำราญ

ประธานสงฆ์ : พระวีรภัทร ธมฺมโชโต

ที่พักสงฆ์ป่าโนนสำราญ ม.๑ บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๐๕๕-๑๐๖๓,

ลำดับที่สาขา : 33 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์บ้านท่าจูด

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สุดถวิล อริยวํโส

ที่พักสงฆ์บ้านท่าจูด ม.๓ บ้านท่าจูด ต.บางนายศรี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๗๘๕-๙๙๑๕,

ลำดับที่สาขา : 34 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ดงยางพรพิบูลย์

ประธานสงฆ์ : เจ้าอธิการสุวิทย์ วิสุทฺโธ

ที่พักสงฆ์ดงยางพรพิบูลย์ เลขที่๑๐๓ หมู่ที่๑๕ บ้านดงยางพรพิบูลย์ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๗๑-๗๓๒๘,

ลำดับที่สาขา : 35 |

(สาขาสำรอง)
ที่พักสงฆ์ดงน้อย

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ไพฑูรย์ วิฑูโร

ที่พักสงฆ์บ้านดงน้อย หมู่ที่๑๐ บ้านดงน้อย ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๘๖๘-๙๕๑๕,

ลำดับที่สาขา : 1 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์สร้างทอง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์อำนวย เตชธมฺโม

ที่พักสงฆ์สร้างทอง เลขที่ ๒๖ ม.๒ บ้านสร้างทอง ต.ผือใหญ่ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๑๐-๑๕๕๙,

ลำดับที่สาขา : 2 |

(สาขาสำรวจ)
วัดพระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม

ประธานสงฆ์ : พระอธิการสมบูรณ์ จิตฺตปัญฺโญ

วัดพระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม เลขที่อ๑๙ หมู่ที่๔ ต. ธารละหลอด อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๕๓-๔๒๒๖,

ลำดับที่สาขา : 3 |

(สาขาสำรวจ)
วัดป่ามณีรัตน์

ประธานสงฆ์ : พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ

วัดป่ามณีรัตน์ เลขที่ ๒๔๐ หมู่ที่ ๔ บ้านคุ้ม ต. โคกสว่าง อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๒๔๗-๕๗๗๗,

ลำดับที่สาขา : 4 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์วชิรโพธิญาณ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์ธวัชชัย สิริปญฺโญ

ที่พักสงฆ์วชิรโพธิญาณ หมู่ที่ ๑ บ้านท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๖๓๙-๕๔๗๗,

ลำดับที่สาขา : 5 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์หนองกระโดน

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์สมเกียรติ วชิโช

ที่พักสงฆ์หนองกระโดน เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านจันทร์สว่าง ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๐๗๒-๒๙๒๗,

ลำดับที่สาขา : 6 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์ดอนไร่

ประธานสงฆ์ : พระสำราญ ฉนฺตจิตโต

ที่พักสงฆ์ดอนไร่ หมู่ที่ ๓ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๒๘๗๕-๙๙๕๖,

ลำดับที่สาขา : 7 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์บ้านหนามแท่ง

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์เจษฏา อาภากโร

ที่พักสงฆ์บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ ๓ ถ.บ้านหนามแท่ง-บ้านแฮ ต.บ้านหนามแท่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๐๑๕๒-๖๐๗๗,

ลำดับที่สาขา : 8 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์วังน้ำเขียว

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์มี อาจิณณะมฺโม

ที่พักสงฆ์วังน้ำเขียว หมู่ที่ ๑ บ้านผือใหม่ ต.เมือง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๘-๒๒๔๑,

ลำดับที่สาขา : 9 |

(สาขาสำรวจ)
วัดป่าถ้ำสูง

ประธานสงฆ์ : พระสัญญา อภิปุญฺโน

วัดป่าถ้ำสูง ๓๒๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๘๓๕๐-๖๐๗๘,

ลำดับที่สาขา : 10 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์ป่าโนนเจริญ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์วิทวัฒน์ มหาวีโร

ที่พักสงฆ์ป่าโนนเจริญ เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑๐ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๙๔๖-๔๙๓๓,

ลำดับที่สาขา : 11 |

(สาขาสำรวจ)
วัดหนองน้ำขุ่น(เจริญสันติธรรม)

ประธานสงฆ์ : พระอธิการวันทา รกฺขิตธมฺโม

วัดหนองน้ำขุ่น(เจริญสันติธรรม) เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองน้ำขุ่น ถ.เดช-กันทรลักษณ์ ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๗๖๔๖-๔๘๗๗,

ลำดับที่สาขา : 12 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์ป่ารัตนประทีปธรรมมาราม

ประธานสงฆ์ : พระมานิต สุมโน

ที่พักสงฆ์ป่ารัตนประทีปธรรมมาราม หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยสมบูรณ์ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๘๐๙-๕๘๖๘,

ลำดับที่สาขา : 13 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์ทุ่งพญาหาญ

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์คำไพร อุชุจาโร

ที่พักสงฆ์ทุ่งพญาหาญ เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๔๔๓๔-๓๔๘๘,

ลำดับที่สาขา : 14 |

(สาขาสำรวจ)
วัดดงมะขาม

ประธานสงฆ์ : พระสมฤทธิ์ พนฺธมุตโต

วัดดงมะขาม เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๗-๙๓๕๗,

ลำดับที่สาขา : 15 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์ป่าโนนภูทราย

ประธานสงฆ์ : พระอาจารย์บุญแถม วตฺฒโน

ที่พักสงฆ์ป่าโนนภูทราย หมู่ที่ ๗ บ้านเปือย ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๙๐๔๑-๔๑๘๔,

ลำดับที่สาขา : 16 |

(สาขาสำรวจ)
ที่พักสงฆ์ป่าโพธิ์ไทรเจริญธรรม

ประธานสงฆ์ : พระสมาน อุตฺตมวํโส

ที่พักสงฆ์ป่าโพธิ์ไทรเจริญธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ไทร ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๔๐๓๑,

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ