กิจกรรมประจำปี :    การประชุมสงฆ์ประจำปี

   การประชุมคณะสงฆ์หนองป่าพง
  (๑๖-๑๗ มิถุนายน)
     วัดหนองป่าพงมีสาขาและภิกษุสามเณรจำนวนมากกระจายไปบำเพ็ญสมณธรรมยังที่ต่างๆที่ห่างไกลกัน จึงต้องมีการผูกความสามัคคีในหมู่สงฆ์และได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้อยู่ในครรลองธรรมหลวงปู่ชาจึงให้มีการประชุมสงฆ์ขึ้นทุกปี ซึ่งยังคงดำเนินสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดสาขาจะมาชุมนุมกันที่วัดหนองป่าพง

รายละเอียด :
         
 วันที่โพสต์ 2012/08/10
 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ