กิจกรรมประจำปี :    กฐินประจำปี

   บุญกฐิน (ขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำเดือน ๑๒)
     งานกฐินหนองป่าพง ก่อนวันเพ็ญ อุบาสก อุบาสิกาและภิกษุสามเณรจากวัดสาขาจะทยอยมารวมกันที่วัดหนองป่าพง ตกค่ำทำวัตร นั่งสมาธิ เจริญพระพุทธมนต์และจะมีครูบาอาจารย์ผลัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมเทศนาตลอดคืน
     เช้าวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีส่วนฆราวาส เมื่อได้ผ้ามา คณะสงฆ์ลงมติแล้วถวายผ้านั้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งโดยมากจะมอบแก่พระเถระผู้มีอุปการะแก่สงฆ์ เช่น ประธานสงฆ์หรือพระเถระผู้มีลำดับพรรษารองลงมา มีพุทธานุญาตให้นำผ้ากฐินไปทำเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร โดยตัดย้อมให้เสร็จในวันนั้น แล้วนำถวายผ้ากฐินและอนุโมทนาแก่ภิกษุผู้ได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ในการประชุมสงฆ์ที่โถงอุโบสถในตอนค่ำ

รายละเอียด :
         
 วันที่โพสต์ 2012/08/10
 
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ