ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ข่าวศูนย์มรดกธรรม
   กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
   ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๖
   กิจกรรมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๗ ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา)
   
   
กิจกรรมประจำปี
   การปฏิบัติธรรมประจำปี
   การประชุมสงฆ์ประจำปี
   กฐินประจำปี
   

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ