ข่าวประชาสัมพันธ์
-
งานอาจริยบูชา ปี ๒๕๕๙ ของวัดหนองป่าพง งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ซึ่งปีนี้ทางวัดมีความจำเป็นต้องลดวันลง จากเดิมตั้งแต่วันที่๑๒ -๑๗ มกราคม เนื่องจากภัยแล้ง ซึ่งคราวนี้แล้งหนักมาก น้ำน้อย จึงแจ้งมาเพื่อทราบกันโดยถ้วนทั่ว
-
บุญทอดกฐิน ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2558
 
 ข่าวศูนย์มรดกธรรม
   
   
กิจกรรมประจำปี
   การปฏิบัติธรรมประจำปี
   การประชุมสงฆ์ประจำปี
   กฐินประจำปี
   

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ