ข่าวประชาสัมพันธ์
-
ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชาประจำปี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 ข่าวศูนย์มรดกธรรม
   กำหนดการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2559
   
   
กิจกรรมประจำปี
   การปฏิบัติธรรมประจำปี
   การประชุมสงฆ์ประจำปี
   กฐินประจำปี
   

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : Website counter
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2012 | Last update: 06 Jan 2013
สำหรับผู้ดูแลระบบ