การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2550
   
1.
รายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2550
   
2.

ขั้นตอน | ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด (โครงการรับร่วมนักศึกษาม.อุบลราชธานีและม.ขอนแก่น) ประจำปีการศึกษา 2550

 
3.
ขั้นตอน | ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด (โดยใช้ผลการเรียน) ประจำปีการศึกษา 2550
 
4.
ขั้นตอน | ปฏิทินการดำเนินการ คัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยใช้ผลการเรียนพื้นที่บริการ 8 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2550
 
5.

ใบสรุปงบหน้าจำนวนผู้สมัครและเงินค่าสมัคร ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-288391 หรือ 045-354124-5
 
 
 
   
   
   
   
   

 
 This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer 
and font size 16 Last updated (20/06/2005) 
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th 
Copyright ? 1997 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190 
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)288400-3