อัลบั้มเพลง "มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต"
 
ประเภทไทยสตริง - สากล
ประเภทลูกทุ่ง - ลูกกรุง
มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
กันเกรา ต่ำเส้า มันปลา - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
อรุณเบิกฟ้า - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
เสน่ห์เมืองอุบล ฯ - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
อย่าทิ้งให้กันเกราเฉาโรย - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
เรารักเมืองอุบล ฯ - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
ม.อุบล ฯ ของเรา - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
เต้นรำสองฝั่งลำน้ำมูล - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
รวมใจร้อยไมตรี - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
 
อุบลราชธานีศรีวนาลัย - เนื้อร้อง / ดาวน์โหลดดนตรีฝึกร้อง / ฟังเพลง
 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer 
and font size 16 Last updated (20/06/2005) 
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th 
Copyright ? 1997 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190 
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)288400-3