สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ขยายพันธุ์ปลา นำฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ตามดูอีกหนึ่งกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ขยายพันธุ์ปลา ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ และนักศึกษาดำเนินกิจกรรม พร้อมนำแจกเกษตรกรผู้ประสบภัย ต่อไป
    โพสเมื่อ : 21 ตุลาคม 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)