สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  ตามชม!!การปลูก เมล่อน ระบบอินทรีย์ ฉบับ ม.อุบลฯ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมการปลูก เมล่อน ระบบอินทรีย์ ฉบับ ม.อุบลฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ นำชมครั้งนี้ ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โพสเมื่อ : 18 ตุลาคม 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)