สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  นักศึกษา ป.โท ม.อุบลฯ ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม 1
นางสาวกัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม ณ HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY
    โพสเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)