สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  ม อุบลฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ ประจำปี 2562 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วม พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
    โพสเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)