สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  สุดตราตรึง..วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลและขอขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน ประจำปี 2562เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
    โพสเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)