สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  อธิการบดี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1
อธิการบดี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
    โพสเมื่อ : 5 สิงหาคม 2562

 (8 พฤศจิกายน 2561)