สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ อานันต์ ขยันการ ชนะเลิศประกวดโลโก้ 30 ปี 1
นายอานันต์ ขยันการ ว่าที่บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวความคิด "มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน"

    โพสเมื่อ : 19 มิถุนายน 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)