สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.สรุปประเด็นหลังประชุมฯ ที่ ม.อุบลฯ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายหลังการประชุม ทปอ. ที่ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 26 มิถุนายน 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)