สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  นศ.ม.อุบลฯ นำโครงการระบบน้ำในโรงเรือน ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ลงพื้นมที่ชุมชน นำชุมผลงานการปลูกพืชผักเกษตรอิทรีย์ ที่ ต.ศรีไค สัมภาษณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกร และ กลุ่มนักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โครงการระบบน้ำในโรงเรือน นับเป็นการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ในโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โพสเมื่อ : 29 มีนาคม 2562

 


ยังจำได้ไหม
(31 ตุลาคม 2562)