การสรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    เว็บไซต์เดิม    UBU English          UBU Media


  วีดิทัศน์ สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 1
งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอวีดิทัศน์ สรุปข่าวเด่น ม.อุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560
    โพสเมื่อ : 28 ธันวาคม 2560

 (8 พฤศจิกายน 2561)