การสรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    เว็บไซต์เดิม    UBU English          

About Subheading

บริการสนับสนุนด้าน IT สำหรับนักศึกษา


Student IT Services

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมบริการด้าน IT ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยมีการให้บริการ UBU WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและมีการนำ Google Application for Education เข้ามาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานต่างๆได้ผ่านทางบริการออนไลน์ ดังนี้