สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อบ. ในสื่อ


  นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน.61 สัมภาษณ์บุคคล
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน.61 สัมภาษณ์บุคคล
    โพสเมื่อ : 2 มิถุนายน 2561