สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 12


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 , 09:43:24     (อ่าน 218 ครั้ง)


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยงาน "วลัยลักษณ์วิจัย" ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้

     1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     2. กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

     5. กลุ่มนวัตกรรมการสอนและสารสนเทศศาสตร์

     6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     7. กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่

     8. กลุ่มการจัดการ

 

สำหรับผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนส่งบทความภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://research.wu.ac.th/?p=4627

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน

โทรศัพท์  0-7567-3565, 0-7567-3567

อีเมล์  wuird.walailak@gmail.com