สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 , 09:29:18     (อ่าน 116 ครั้ง)


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เชิญชวนให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 

ภายใต้ 3 หัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. บทบาทรัฐสภาในการพัฒนาระบบการงบประมาณของประเทศ
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
3. การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 
หากสนใจส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วม 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Website >> https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
หรือดาวน์โหลดเอกสารประกาศ >> Click
 
สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักวิชาการ 
0 2244 2067 8