สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 30 ตุลาคม 2562 , 10:26:07     (อ่าน 123 ครั้ง)


ด้วย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย

เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า”

 

ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าและพื้นที่การปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า ภายใต้กรอบงานวิจัยดังนี้

1. กรอบการวิจัยและพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูล/application และแปลงสาธิตสำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจปลูกไม้มีค่า

2. การวิจัยและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (precision forestry)เพื่อสนับสนุนการจัดการและการประเมินมูลค่าไม้

4. การวิจัยด้านกฎระเบียบนโยบายและนวัตกรรมทางการเงินการตลาด

5. การวิจัยพัฒนาเพื่อการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์

6. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการแปรรูป

 

โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2250

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 4761