สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปี 2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 10 ตุลาคม 2562 , 09:44:03     (อ่าน 227 ครั้ง)


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  • โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)
  • โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน
  •  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> https://createc.mhesi.go.th/node/1629

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02 333 3924, 02 333 3949