สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศจย. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2562-2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 2 กันยายน 2562 , 14:45:10     (อ่าน 240 ครั้ง)


ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2562–2563

โดยกำหนดหัวข้อโจทย์วิจัย 8 ประเด็น ดังนี้

  1. มาตรการการควบคุมยาสูบในพื้นที่และชุมชน
  2. มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
  3. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
  4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  5. มาตรการด้านการเลิกบุหรี่
  6. มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ
  7. มาตรการติดตามการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ
  8. มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

หากสนใจส่งข้อเสนอแนวคิดการวิจัย (Concept paper)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> www.trc.or.thไฟล์แนบ : ไฟล์ 1