สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 14 สิงหาคม 2562 , 16:20:21     (อ่าน 9 ครั้ง)


สถาบันวิจัยยาง  การยางแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา

ภายใต้หัวข้อ "การประกวดโครงร่างงานวิจัยภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย" 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการวิจัย
  2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ทีม
  3. จำนวนสมาชิก 3 คน ต่อ 1 ทีม 

กำหนดส่งใบสมัครได้ทางอีเมล researchraot@gmail.com

และทางไปรษณีย์ที่ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

 

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ >> Click

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยยาง
0 2579 1576 ต่อ 307