สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


โพสโดย สุภาวดี จันทนุช     โพสวันที่ 14 สิงหาคม 2562 , 11:34:20     (อ่าน 54 ครั้ง)


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>>...ลงทะเบียน...<<<