สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประมวลภาพกิจกรรมใน โครงการอบรมหลักสูตร"การออกแบบและการปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะสำหรับคนเมือง"


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 13 สิงหาคม 2562 , 16:22:15     (อ่าน 181 ครั้ง)


ประมวลภาพการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบและการปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะสำหรับคนเมือง"

ในระหว่างวันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

------------------------------