สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


โพสโดย นัฐพงษ์ สืบสุข     โพสวันที่ 13 สิงหาคม 2562 , 14:10:33     (อ่าน 58 ครั้ง)


รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1