สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ"


โพสโดย สุภาวดี จันทนุช     โพสวันที่ 13 สิงหาคม 2562 , 13:50:42     (อ่าน 29 ครั้ง)


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ"

โดย รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A-B สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

>>>...ลงทะเบียน...<<<