สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2562 , 16:01:13     (อ่าน 113 ครั้ง)


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา ปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย

 ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 


ระดับอุดมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
พฤ. 1 ส.ค. – พ. 25 ก.ย. 62 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11  ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7)
อา. 27 ต.ค. 62 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ >>ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

เส้นทางแนะนำ: รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี (เดินเข้ามาด้านในอาคาร จะมีจุดเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัย)
 
ระดับอุดมศึกษา:
ที่อยู่: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: SET Contact Center โทร. 0-2009-9999
 
 แผนผังที่ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 แผนผังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
 

สามารถดูรายละเอียเพิ่มเพิ่มได้ที่ https://www.set.or.th/phetecon/PhetEcon/PhetEcon_Homepage.html