สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ช


โพสโดย นัฐพงษ์ สืบสุข     โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2562 , 14:01:46     (อ่าน 16 ครั้ง)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1