สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561


โพสโดย ดาริกา โทนหงสา     โพสวันที่ 1 สิงหาคม 2562 , 14:49:29     (อ่าน 55 ครั้ง)


1. ผู้สมัครต้องนำเสนอรายละเอียดของสินค้าและบริการพร้อมทั้งยื่นเอกสารข้อเสนอต่างๆ ต่อคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1