สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 , 09:04:08     (อ่าน 225 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และในช่วงบ่าย ณ วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั้งนี้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในทั้งสองกิจกรรม

          ในโอกาสเดียวกันนี้ วันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี