สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (5 อัตรา)


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 , 10:58:09     (อ่าน 351 ครั้ง)


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (5อัตรา)
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
-ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ        
คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 
 
- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียดคุณสมบัติ และอื่นๆสามารถศึกษาได้จากประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้
 
----------------------------
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
โทร 045-353-227
ภายใน 6000
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3