สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 , 16:23:11     (อ่าน 31 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

5 ประเภททุน โดยแบ่ง 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS
ประกอบด้วย
    1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
    2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
    3) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
 
2. ทุนที่สรรหาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช.
และเปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS คือ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
 
3. ทุนที่สรรหา โดยเสนอชื่อจากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศเสนอชื่อ และจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนในระบบ NRMS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) 
 
หากสนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
และสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ >> Click
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
0 2561 2445 ต่อ 412 - 413
Email : project.parb@nrct.go.th