สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย"สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ปีที่ 25 ประจำปี 2562


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 , 16:48:35     (อ่าน 35 ครั้ง)


การประกวด

 

แบ่งเป็น2 ระดับและ 2 ประเภท คือ

 

1. ระดับบุคคลทั่วไป  

 

ภาพประเภทสัตว์ป่า  แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

 

 - ภาพนกเช่นนกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น   

 

 - ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น   

 

 - ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

 

และรางวัลพิเศษภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เป็นภาพที่สือให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การเลือกคู่ (ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ

 

ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

 

- ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้างแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

 

- ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

 

2. ระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา    

 

ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย) 

 

และรางวัลพิเศษภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า”

 

ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

 

- ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู  เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

 

โทรศัพท์ 02-858-6378 www.trueplookpanya.com 

 

- สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 

 

โทรศัพท์  02-579-6666 ต่อ1641-2

 

 

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม2562

 

http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/14/