สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์


โพสโดย นัฐพงษ์ สืบสุข     โพสวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 , 14:56:59     (อ่าน 182 ครั้ง)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สังกัดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 045-353423 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ในประกาศที่แนบมาในเอกสารด้านล่าง นี้ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2