สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วช. รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 , 16:08:10     (อ่าน 66 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 

ระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ในสาขาสังคมศาสตร์ (ซึ่งต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย เท่านั้น) ดังนี้

1. วัฒธรรมกับประวัติศาสตร์

2. การศึกษา

3. ปัญหาด้านความมั่นคง

4. สุขภาพ

5. การท่องเที่ยว

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม -  วันที่ 30 สิงหาคม 2562

(แจ้งผลการพิจารณา ปลายเดือนกันยายน 2562)

หากสนใจเข้าร่วมสมัคร สามารถอ่านรานละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> Click 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการต่างประเทศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร 0 2561 2445 ต่อ 203 
Email : sasivimol.t@nrct.go.th