สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 26 มิถุนายน 2562 , 08:50:21     (อ่าน 417 ครั้ง)


               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1.  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

2.  สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 

     รายละเอียดประกาศฯ ตามเอกสารแนบ

-------------------------------------------------

ติดต่อ นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์

          โทร 045-353226ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2