สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วช. ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 6 มิถุนายน 2562 , 09:44:09     (อ่าน 102 ครั้ง)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)

ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)

ระยะเวลาการทำวิจัย 2-3 ปี โดยสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 650,000 บาท/ปี
 
ในสาขา ดังนี้ 
  • Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
  • Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)
กำหนดการรับสมัคร ดังนี้
  • นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             ได้ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 4 กันยายน 2562
 
  • นักวิจัยลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุน

             ได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562

รายละเอียดเงื่อนไขการสมัครและแบบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ทาง >> www.nrct.go.th

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

กองการต่างประเทศ

0 2561 2445 ต่อ 207


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1