สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประชาสัมพันธ์การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์ และหมวดใบเสร็จรับเงิน เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2562


โพสโดย นางสาวพัชราวดี กะวิกุล     โพสวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 , 10:03:49     (อ่าน 704 ครั้ง)


การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์ และหมวดใบเสร็จรับเงิน เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2562
โดยมีขั้นตอนดังนี้
การเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์
การเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ สำหรับเบิกค่าศึกษาบุตร
 
กองคลัง โทร.045-353016