สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาดำเนินการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี


โพสโดย อินธนู สร้อยผาบ     โพสวันที่ 29 เมษายน 2562 , 12:28:08     (อ่าน 554 ครั้ง)


ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการศึกษาดำเนินการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี

เอกสารประกอบการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี

เตรียมเอกสารต่อไปนี้ ทำสำเนาอย่างละ ๒ ฉบับ แยกออกเป็น ๒ ชุด จัดเรียงตามลำดับ

 1. หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จชั้นปีที่ 5
 2. คำสั่งแต่งตั้งยศชั้นประทวนเลือกชั้นยศใดชั้นยศหนึ่ง ตั่งแต่จ่าสืบเอกลงไป***
 3. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หน้าที่มีรูปถ่าย และสด. 8 แผ่นพับด้านหน้า ด้านหลัง (เฉพาะ นศท. ชาย)
 4. บัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 5. ทะเบียนบ้าน เฉพาะหน้าแรกที่มีเลขที่บ้านและหน้าที่มีชื่อนามสกุลของตนเอง
 6. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรองการดำเนินการขออนุมัติสภาฯมหาวิทยาลัยในการรับรองการจบการศึกษา โดยที่ต้องเป็นเอกสารภาษาไทยเท่านั้น 
 7. ใบขอตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ชั้น 2 ตึกอธิการหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือใครที่อยู่กรุงเทพ สามารถไปรับได้ที่กองเตรียมพล นรด. ที่สวนเจ้าเชตุ ฝั่งตรงข้ามวัดโพธิ์ ท่าเตียน หรือ ดาวโหลดจาก เพจขมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพจชมรม นศท.ม.อุบล หรือไลน์กลุ่ม นศท.UBU และ เพจ www.ubu.ac.th ในหัวข้อข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 สถานที่ขอรับเอกสารทางทหาร

 1. หนังสือสำคัญประจำตังวิทยฐานะ สำเร็จชั้นปีที ๕ ขอรับที่ กองบังคับ ศูนย์ฝึก นศท. ประจำ จทบ. หรือ มทบ. ที่เข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 5 โดยแสดง สด. 8 เพื่อประกอบการขอรับ
 2. คำสั่งแต่งตั้งยศชั้นสิบเอก ติดต่อขอรับที่ กองบังคับ ศูนย์ฝึก นศท. ประจำ จทบ. หรือ มทบ. ที่เข้ารับการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๓ โดยแสดง สด. 8 เพื่อประกอบการขอรับ
 3. สด. 8 รับที่ สัสดีอำเภอที่ระบุในใบรับรองวิทยฐานะ นศท. ชั้นปีที่ 3 โดยแสดง ใบรับรองวิทยฐานะ นศท. ชั้นปีที่ 3 เพื่อประกอบการขอรับ หมายเหตุเฉพาะผู้ชายเท่านั้น

 สถานที่ส่งเอกสาร

สามารถไปติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งไปทางไปรษณีย์โดยใช้

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่

จ่าสิบเอกปัญญา ศรีชัยนาท

กองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

10200

 

กำหนดดำเนินการ

 • ดำเนินการทันทีที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองการดำเนินการขออนุมัติสภาฯมหาวิทยาลัยในการรับรองการจบการศึกษา เน้นย้ำให้ดำเนินการทันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

  คำแนะนำในการถ่าย สด. 8

 1. หน้าที่มีรูปถ่ายให้อยู่ด้านบน
 2. หน้าแผ่นพับที่มีชื่อตัวและนามสกุล ให้อยู่ทางด้านซ้าย
 3. หน้าแผ่นพับที่มีชื่อชั้นกองหนุน ให้อยู่ทางด้านขวา

  การแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่มีใบรับรองการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 5 และ คำสั่งแต่งตั้งยศชั้นประทวน

ก่อนส่งเอกสารทางหมดไปทางไปรษณีย์ เขียนข้อความลงในกระดาษ

 1. ระบุปีการศึกษาที่เรียนรักษาดินแดนชั้นปีที่ ๓ พร้อมชื่อสถานศึกษาที่เรียนพร้อมระหว่างการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๓
 2. ปีการศึกษาที่เรียนรักษาดินแดนชั้นปีที่ ๕ พร้อมชื่อสถานศึกษาที่เรียนพร้อมระหว่างการฝึก นศท. ชั้นปีที่ ๕
 3. เขียนชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร

 หมายเหตุ *** ถ้าหากไม่เคยขอแต่งตั้งยศก่อนหน้านี้ ไม่ต้องเตรียมเอกสารในข้อนี้ เนื่องจากทางกองเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะค้นหาจากหนังสือแสดงวิทยฐานะฯ แต่ขอให้เตรียมเอกสารไปให้ครบนะครับไฟล์แนบ : ไฟล์ 1