สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล)


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 15 มีนาคม 2562 , 10:59:24     (อ่าน 339 ครั้ง)


 
          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล) นั้น
 
          บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังเอกสารแนบ
 
          วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
          สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมบัวอุบล ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
 
--------------------
สอบถามเพิ่มเติม
นางสามะลิวัลย์ จันทวรีย์
045-353226
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1