สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา)


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 4 มีนาคม 2562 , 17:21:02     (อ่าน 966 ครั้ง)


              ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 2 อัตรา) ประกาศ ณ 4 มีนาคม 2562
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ
 
2. สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองว่า “สมัครงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์
งานบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์
โทร 045-353226 /ภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2