สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กำหนดการ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 24 ตุลาคม 2561 , 15:52:13     (อ่าน 506 ครั้ง)


กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 24 – 26  ตุลาคม 2561