สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 16 ตุลาคม 2561 , 18:18:12     (อ่าน 302 ครั้ง)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1