นักศึกษา    บุคลากร    บุคคลทั่วไป    เว็บไซต์เดิม    UBU English          ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561


โพสโดย ไมตรี โสภากันต์     โพสวันที่ 8 ตุลาคม 2561 , 16:44:35     (อ่าน 266 ครั้ง)


                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรที่เป็นการเรียนการสอนเวลาราชการ  และและหลักสูตรการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ

- รับสมัครออนไลน์ 4 กรกฎาคม - 7 พฤศจิกายน 2561
- สมัครด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม -12 พฤศจิกายน 2561    


จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

คณะ

จำนวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนรวม

(คน)

ปริญญาโท

(18 หลักสูตร)

ปริญญาเอก

(11 หลักสูตร)

วิทยาศาสตร์

40

20

60

เกษตรศาสตร์

24

10

34

วิศวกรรมศาสตร์

62

20

82

ศิลปศาสตร์

10

-

10

เภสัชศาสตร์

12

5

17

บริหารศาสตร์

25

-

25

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

11

-

11

รวม

184

55

239


      หมายเหตุ: การรับสมัครภาคปลายมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับ เนื่องจากรับเข้าศึกษาประจำภาคต้นไปบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ให้ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้จากระเบียนการรับสมัคร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1